Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden. We stimuleren zelfredzaamheid en samenredzaamheid. D66 streeft naar de inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en groepen. Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal, daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. Mensen hebben vaak goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. Sport en cultuur dragen bij aan het welzijn van mensen. Aandacht hiervoor vanuit de gemeente is voor D66 van belang.
De Integrale Kaders voor het sociaal domein vormen een integrale aanpak voor maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. In de komende jaren moeten deze Beleidskaders zich wat D66 betreft gaan kenmerken door preventie, laagdrempelige toegang en innovatie.

Kijken naar wat mensen wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Preventie, optimale toegang tot zorg en ruimte voor initiatief.