Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veilig en vrij

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven.
Het aantal meldingen van criminaliteit in Doetinchem daalde in de afgelopen jaren, maar dat betekent niet dat iedereen zich veiliger voelt. Het aantal jeugdige verdachten is hoog in onze gemeente. Er is sprake van relatief veel vernielingen en verstoringen van de openbare orde. De opkomst van nieuwe vormen van cybercriminaliteit wordt niet altijd gemeten, maar is een punt van aandacht. D66 kiest voor effectieve maatregelen, in plaats van schijnveiligheid. We kiezen op de eerste plaats voor het voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast te bestrijden.

In Doetinchem kunnen mensen zich vrij bewegen en in vrijheid keuzes maken over hoe zij hun leven vormgeven. Criminaliteit wordt aangepakt.

Standpunten