Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

Jonge mensen, maar ook oudere inwoners van Doetinchem moeten de mogelijkheid hebben zich te ontplooien. Daarvoor is sterk en divers onderwijs nodig, dat beschikbaar is voor iedereen op alle niveaus. Passend onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden en beperkingen van elk kind. Het maakt dan niet uit of het kind hoogbegaafd is, of juist meer moeite heeft om mee te komen.
D66 wil sterke basisscholen, uitstekend voortgezet onderwijs en voortreffelijk middelbaar en hoger beroepsonderwijs met opleidingen die goed aansluiten op de toekomstige arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen worden door de gemeente verleid actieve verbindingen te onderhouden met elkaar, met bedrijven, maatschappelijke organisaties en met andere kennisinstellingen, zodat innovatie en kwaliteitsverhoging van het onderwijs voortdurend plaatsvindt.

Doetinchem heeft goed en goed toegankelijk onderwijs. Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen de kans heeft het beste uit zichzelf te halen.

Standpunten