Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ondernemerschap, innovatie en werk

Investeren in de toekomst betekent investeren in lokale economie. We koesteren de ondernemers die van oudsher in Doetinchem gevestigd zijn en willen hen ruimte bieden om vrij van onnodige regels en onnodig toezicht te werken. Nieuwe ondernemers en ondernemingen zijn een bron van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente spant zich in om meer ondernemers naar de gemeente te trekken. D66 wil bevorderen dat de toepassing en ontwikkeling van ‘Smart Industry’ de economie fundamenteel versterkt. Om dat te bereiken is het essentieel dat het voor studenten aantrekkelijk is om stage te lopen bij bedrijven.
D66 wil bevorderen dat de binnenstad (het ‘ei’) een aantrekkelijk winkel- en uitgaansgebied blijft.
Het buitengebied heeft grote waarde, zowel qua economie als qua natuur. We willen zuinig zijn op onze natuur en op een duurzame manier én economisch rendabel gezond voedsel verbouwen. Ook dit vraagt om innovatieve oplossingen, en een gemeente die (agrarische) ondernemers de ruimte en kansen geeft om deze oplossingen te ontwikkelen.

Doetinchem is aantrekkelijk voor bedrijven, omdat ondernemerschap gewaardeerd wordt. Investeren in de toekomst betekent investeren in de lokale economie.

Standpunten