Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Inwoners en bestuur

D66 wil ruimte geven aan initiatieven van de inwoners. Mensen zijn meestal heel goed in staat om hun zaken zelf te regelen. We pleiten voor een kleine, kostenbewuste overheid. D66 staat voor een transparante en toegankelijke politiek. Wij willen een bestuur dat zoekt naar draagvlak, verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt.
D66 neemt de inwoners van de gemeente serieus. Voor ons begint besturen niet bij de gemeente, maar bij de inwoner van Doetinchem. D66 wil dat de gemeente ondersteunt en faciliteert. Vertrouwen in de inwoner is voor D66 een leidend principe. D66 vindt dat het bestuur moet aansluiten op de schaal van de maatschappelijke vraagstukken. Dat betekent vaak verder denken dan de grens en schaalgrootte van de gemeente. Een verdergaande samenwerking met andere Achterhoekse gemeenten is voor D66 wenselijk. Daarbij is het belangrijk dat ook dat bestuur een democratisch gekozen bestuur is.

Een transparante en toegankelijke gemeentepolitiek. Het bestuur zoekt naar draagvlak, neemt verantwoordelijkheid legt verantwoording af.

Standpunten