Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Groen en duurzaam

D66 streeft naar een schone, groene en duurzame gemeente. Duurzaamheid is daarbij meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het behoud van groen. Duurzaam en generatiebestendig is voor D66 een grondhouding in alles wat wij doen.
D66 wil de lat hoog leggen. Wij gaan voor een volledig energieneutrale gemeente in 2030. Daarmee bedoelen we dat we dan evenveel energie opwekken als we gebruiken. Dat is haalbaar als een slimme combinatie van maatregelen genomen wordt. De richting is simpel: minder energie gebruiken en de energie duurzaam opwekken. Om dat te bereiken is iedereen nodig: inwoners, ondernemers en de gemeente zelf. D66 zet in op initiatieven van inwoners in de wijk en ziet verduurzaming als kans voor lokale aannemers en leveranciers.

Duurzaam: schoon en groen, zodat ook de toekomstige inwoners van onze mooie gemeente kunnen genieten. Slimme keuzes zijn daarvoor nodig.

Standpunten