Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting haar inwoners en de gemeenteraad over de koers en financiën. Daarom is het belangrijk dat de gemeente verdere stappen zet in een heldere en toegankelijke presentatie van voornemens en resultaten in voorjaarsnota, begroting en jaarstukken. Doel is inwoners actief mee te nemen in de koers en daarvoor is het nodig dat deze informatie aantrekkelijk, begrijpelijk en eenvoudig online te raadplegen is.
D66 vindt het belangrijk dat de politiek verantwoordelijkheid draagt voor toekomstige generaties. De begroting moet sluitend zijn en er moet sprake zijn van een gezond meerjarenperspectief.
D66 is van mening dat gemeenten meer financiële onafhankelijkheid moeten krijgen. Dat is mogelijk door het vergroten van het lokale belastinggebied en gelijktijdige verlaging van de rijksbelastingen. Dat levert voor Doetinchem op dat er meer keuzeruimte komt in het lokale democratische proces en meer doelmatigheid door bepalen en betalen meer in één hand te leggen.

Inwoners actief meenemen in de koers van besluitvorming en de bijbehorende financiën. Moeilijke keuzes niet vooruit schuiven.

Standpunten