Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie

Preventie

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie. We gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het voorkomen van problemen. Inzetten op preventie vraagt een brede verantwoordelijkheid van alle maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties.

Eigen initiatief faciliteren
Signalering is een brede verantwoordelijkheid en draagt bij aan preventie. We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ – dus: in plaats van bij de hand nemen, faciliteren we inwoners bij initiatieven en in hun ondersteuning.

Een integrale gezondheidsaanpak
We willen dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraar werken samen.

Eenzaamheid voorkomen
Om eenzaamheid te voorkomen zorgen we ervoor dat oudere mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er is een bereikbaar en betaalbaar aanbod op het gebied van cultuur, educatie en beweging. Dat willen we behouden en uitbreiden.

Tijdig signaleren
Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden.

Samenwerken voor de beste zorg
Hulp kan het beste integraal worden georganiseerd. Samenwerking tussen aanbieders is onontbeerlijk. Voor die (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan worden geboden moet effectief worden samengewerkt in de regio.

Snel ingrijpen
Bij crisis wordt er snel ingegrepen, is de toegang helder en wordt er zo snel mogelijk een regisseur benoemd. Goede begeleiding en nazorg die kinderen en ouders in staat stelt het normale leven zo goed mogelijk weer op te kunnen pakken is noodzakelijk.

Voorlichting
Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol, drugs en andere verslavingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018