Steun ons en help Nederland vooruit

Goede veiligheid

Initiatieven ondersteunen
De gemeente moet buurtinitiatieven om de veiligheid te verhogen ondersteunen. Een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van wijkagenten draagt bij aan de veiligheid.

Een veilige buurt
De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt ook bij inwoners zelf. Iedereen kan een bijdrage leveren aan veiligheid in de buurt. We vinden dat de gemeente de taak heeft bewoners te verbinden rond dit thema.

Geen extremisme
D66 verbiedt geen idee├źn, maar er is geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of (homo)haat.

Digitale veiligheid
D66 wil dat de gemeente haar digitale veiligheid goed op orde heeft. Ook wil D66 dat de gemeente voorlichting organiseert over digitale veiligheid.

Privacy en veiligheid
Bij veiligheidsmaatregelen moet altijd rekening worden gehouden met de invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners. D66 is daarom terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren, zeker als maatregelen enkel leiden tot schijnveiligheid. Preventief fouilleren en etnisch profileren wijzen wij af.

Softdrugs en coffeeshops
We willen criminaliteit en overlast verminderen door softdrugs uit de criminaliteit te halen. D66 vindt dat er in Doetinchem ruimte is voor coffeeshops, waarbij het belangrijk is de overlast voor de directe omgeving tot een minimum te beperken. We staan open voor experimenten met overheidswietteelt als dit drugscriminaliteit vermindert.

Kansen voor jongeren
Jongeren moeten voldoende mogelijkheden hebben zich te ontspannen en te ontplooien. Dan is er minder verveling, vermindert het gebruik van drugs en alcohol en kunnen jongeren zich beter ontwikkelen. Minder verveling leidt tot minder hangjongeren en tot vermindering van criminaliteit. Dit bevordert het gevoel van veiligheid en betrokkenheid van de inwoners.

Vuurwerkvrije zones
Het afsteken van vuurwerk is 364 dagen in het jaar verboden. Op oudejaarsdag is het wel toegestaan en vele inwoners van de gemeente Doetinchem beleven plezier aan het vuurwerk. D66 wil dit plezier niet ontnemen door vuurwerk te verbieden. Wel vindt D66 dat het goed is om vuurwerkvrije zones in de gemeente aan te wijzen. Zo kan de overlast voor mens en dier worden beperkt.

Samenwerken voor een veilige regio
We streven naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid. Dit vraagt om continue samenwerking binnen de veiligheidsregio en met gemeenten in Duitsland.

Leegstand voorkomen
Leegstand van bedrijfspanden of stallen verdient bijzondere aandacht. Deze plekken worden vaak misbruikt om hennep te telen of xtc te produceren. D66 wil dit misbruik bestrijden en dumping van drugsafval in de natuur voorkomen.

Goede veiligheid
D66 kiest voor:

> ondersteuning van buurtinitiatieven voor veiligheid;
> optimale samenwerking in de (veiligheids)regio;
> het onttrekken van softdrugs aan de criminaliteit.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018