Steun ons en help Nederland vooruit

Goede cultuur, sport en recreatie

Cultuurkwartier
We willen een inspirerend Doetinchems cultuurkwartier realiseren in het gebied Hofstraat – Burgemeester van Nispenstraat rond Amphion, De Gruitpoort, bioscoop Vue, Het Nieuwe Dijkhuis en het Stadsmuseum.

Toekomstgericht cultuurbedrijf
We zien kansen voor Schouwburg Amphion, De Gruitpoort en Muziekschool Oost-Gelderland om samen op te trekken in één cultuurbedrijf, waarbij nieuwe manieren gevonden worden om samen een groter en meer divers publiek aan te spreken.

Culturele functies in het cultuurbedrijf
D66 is voorstander van één cultuurbedrijf, waarin vier culturele functies (presentatie, educatie, productie en participatie) herkenbaar aanwezig zijn. Wij erkennen dat het geld kost om tot een toekomstbestendig cultuurbedrijf te komen. Wij willen niet dat budgetten die voor de culturele functies bestemd zijn, besteed zullen worden aan frictiekosten.

Cultuureducatie
We vinden het belangrijk dat gesubsidieerde instellingen hun culturele doel zo bewust en professioneel mogelijk nastreven en een substantieel deel van het budget inzetten voor cultuureducatie.

Ruimte voor kunst
We ondersteunen creatieve ondernemers en kunstenaars, bijvoorbeeld door leegstaande panden ter beschikking te stellen en ruimte te bieden voor exposities.

Vrijwilligers
Beroepskrachten vormen de kern van het werk van culturele instellingen. Daarnaast wil D66 inwoners stimuleren als vrijwilliger actief te zijn. Wij subsidiëren scholingen en aansprakelijkheidsverzekeringen voor vrijwilligers.

Cultuur voor alle leeftijden
D66 wil (oudere) mensen in contact brengen met cultuur en met elkaar, dat kan uitstekend in projecten als Lang Leve Kunst en Naoberschap.

Bibliotheek en onderwijs
We willen een regionale, moderne bibliotheek die samenwerkt met (onderwijs)partners.

Uitgaan en evenementen
D66 is voorstander van evenementen en festivals, bijvoorbeeld in de buurtschappen en dorpen, in de binnenstad en bij de Oude IJssel. We zien graag dat evenementen en het realiseren van uitgaansmogelijkheden in Wehl, Gaanderen en Doetinchem worden gestimuleerd.

Ruimte voor initiatief
We willen evenementen faciliteren in ruimte en materiaal. Afwijking van bestemmingsplan moet hierbij mogelijk zijn. Het is niet de taak van de gemeente om zelf evenementen te organiseren.

Niet roken in speeltuinen en langs het sportveld
D66 streeft naar een rookvrije generatie die gezond eet en sport. Wij willen daarom dat onze kinderen wonen, leven, leren, opgroeien, sporten en spelen in een rookvrije omgeving. Vrij van rook en meeroken. Vrij van de verleiding en het slechte voorbeeld. Daarom willen wij dat speeltuinen en sportcomplexen rookvrij zijn. Roken kan daar dan alleen in specifieke rookzones.

Veel verschillende sporten
Inwoners in Doetinchem moeten veel verschillende sporten kunnen beoefenen. Wij willen sportverenigingen ondersteunen om zelfredzaam te kunnen opereren.

Sportieve jeugd
D66 wil dat kinderen op de basisschool veel, veelzijdig en uitdagend sporten. Daarom wil D66 in overleg met scholen en sportverenigingen afspraken maken over gebruik van sportvoorzieningen zoals velden, banen en zwembaden. Wij zijn voorstander van schoolzwemmen. Ook wil D66 Doetinchemse topsporters in het zonnetje zetten en hen stimuleren zich als voorbeeld voor jeugd te presenteren.

Sportbedrijf
We vinden het belangrijk dat efficiënt en kosteneffectief wordt omgegaan met sportaccommodaties en wil daarom een sportbedrijf dat partijen bij elkaar brengt en werkt met transparante afspraken.

Iedereen doet mee
Inwoners moeten kunnen deelnemen aan verschillende sporten, ook als dat voor hen niet betaalbaar is. Daarom kunnen bepaalde doelgroepen gebruik maken van het Meedoenarrangement.

Topsport motiveert
We willen bijdragen aan de versterking van topsport en breedtesport in Doetinchem en wij zien daarbij De Graafschap en Orion als essentiële partners.

Sportieve evenementen
We zijn voorstander van het organiseren van grote sportevenementen die verbonden zijn met de (toeristische) marketing van Doetinchem en de dorpen, zoals de Achterhoekse Wandelvierdaagse, D’run en de Special Olympics Nederlandse Spelen.

Sporten in de natuur
We willen sporten en bewegen in en rond de natuurgebieden (Slangenburg, Kruisberg, Wehlse Broeklanden) en de Oude IJssel bevorderen. Fiets-, ruiter en wandelroutes moeten op orde zijn en in overleg met natuurorganisaties willen we nagaan of mountainbikeroutes en skeelerroutes aangelegd kunnen worden.

Goede cultuur, sport en recreatie
D66 kiest voor:

> het samenbrengen voor voorzieningen in een cultuurkwartier;
> een integraal cultuurbedrijf;
> inzet van vrijwilligers in aanvulling op het werk van beroepskrachten;
> veel aandacht voor sport in het onderwijs;
> toegankelijkheid van sport voor iedereen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018