Steun ons en help Nederland vooruit

Goede bereikbaarheid

Wandelen
We vinden het belangrijk dat mensen prettiger wandelen door te zorgen voor goed verlichte en obstakelvrije trottoirs en wandelpaden.

Snelle fietsverbindingen
We willen veilige en waar enigszins mogelijk snelle fietsverbindingen tussen Wehl, Gaanderen en de Doetinchemse wijken naar scholen en naar de binnenstad. Extra aandacht moet uitgaan naar drukke kruisingen en oversteekplaatsen in de nabijheid van scholen.

Op de fiets
We willen dat de gemeente meer doet om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen.
Vooral voor lokaal woon-werkverkeer valt hier veel te winnen.

Elektrische fiets
De elektrische fiets stelt meer mensen in staat om, ook voor langere afstanden, voor de fiets te kiezen. D66 vindt het belangrijk dat daarvoor goede fietsenstallingen en oplaadpunten beschikbaar zijn.

Een stabiele dienstregeling
Het openbaar vervoer moet van hoge kwaliteit zijn om ervoor te kiezen. D66 staat voor een stabiele dienstregeling per trein naar Arnhem (elk kwartier) en naar Aalten, Winterswijk (elk half uur).

Spoor Doetinchem – Arnhem
D66 juicht de verdubbeling van de spoorlijn Doetinchem-Wehl toe, omdat dat bijdraagt aan een stabielere dienstregeling. Verder doortrekken van de verdubbeling vinden we nodig.

Veilig, schoon en goed openbaar vervoer
We vinden het belangrijk dat het openbaar vervoer veilig, schoon en prettig in gebruik is. Wanneer er wensen van inwoners zijn, dan speelt de gemeente deze actief door naar de vervoerders.

Autodelen
We willen autodelen bevorderen door contact te zoeken met aanbieders en samen met hen de mogelijkheid van autodelen bekend te maken bij inwoners.

Wandelen en fietsen langs de Oude IJssel
We willen de verbinding tussen de Oude IJssel en de Doetinchemse binnenstad versterken. Daarvoor is het nodig voetgangers en fietsers ruimte te geven en het gebied Gaswal – C. Missetstraat anders in te richten.

Betaalbaar parkeren
We vinden dat parkeertarieven voor bewoners en bezoekers geen middel zijn om de gemeentekas te vullen, maar om automobilisten te motiveren om verantwoord gebruik te maken van de schaarse openbare ruimte. Wij vinden dat het huidige parkeertarief past bij dat doel. D66 wil de parkeertarieven niet verhogen.

Openbaar vervoer via de app
Er komen grote veranderingen in het openbaar vervoer. Openbaar vervoer zal veel meer vraaggestuurd worden. Innovatieve mobiliteit (apps voor een vervoersvraag) en het delen van openbaar vervoer bieden in onze ogen een uitkomst.

Europaweg
Het verbreden van de Europaweg kost vele miljoenen. Dit terwijl het belangrijkste knelpunt in de weg, de vaak gesloten spoorwegovergang, smal zal blijven. Er zal daarom alleen sprake zijn van verplaatsing van verkeersdruk. D66 is daarom van mening dat gedeeltelijke verbreding geen echte oplossing is en dat de gemeente beter kan investeren in essentiële verbeteringen van de huidige weg en in veilige en goede fietsverbindingen.

Alle wijken goed bereikbaar
We willen dat alle wijken in de gemeente Doetinchem goed bereikbaar zijn en dat de doorstroming van het verkeer goed is. Bij knelpunten moet onderzoek uitwijzen wat de oorzaken zijn en moeten op basis daarvan maatregelen genomen worden.

 

Goede bereikbaarheid
D66 kiest voor:

> energiearme en schone vormen van vervoer in het kader van duurzaamheid;
> veel wandelmogelijkheden, ook in het kader van een recreatiegemeente;
> bereikbaarheid van de binnenstad, met lage parkeertarieven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018