Steun ons en help Nederland vooruit

Steunfractie

De steunfractie ondersteunt de fractie. Het zijn actieve leden die samen de raadsvergaderingen, thema-avonden, campagne-activiteiten en anderen bijeenkomsten voorbereiden. De vergaderingen zijn openbaar. Je kunt je vooraf bij één van de leden van de fractie aanmelden, wanneer je aanwezig wilt zijn.

Karin Scholten

Karin Scholten

Lid steunfractie

Rigo Heldoorn

Rigo Heldoorn

Lid steunfractie

Thijs van der Meulen

Thijs van der Meulen

Lid steunfractie

Joris Helming

Joris Helming

Lid steunfractie

Willem Klein Kranenberg

Willem Klein Kranenberg

Lid steunfractie

Robert Hollander

Robert Hollander

Lid steunfractie

Joost Soontiëns

Joost Soontiëns

Lid steunfractie