Steun ons en help Nederland vooruit

Sinds 2009 woon ik in Doetinchem. In die jaren heb ik Doetinchem zien groeien naar een stad waar het gezond wonen, leren, werken en recreëren is. Daarnaast heeft de gemeente zeer leefbare dorpen waarin de samenhorigheid groot is. Een gemeente om trots op te zijn.

De meeste mensen, verenigingen en organisaties kunnen zichzelf heel goed ontplooien en ontwikkelen. Het is aan de politiek om hen de kaders te geven waarbinnen dat kan. Niet aangeven wat niet kan, maar meedenken met wat wel kan. Zij die zich om wat voor een reden dan ook niet kunnen ontplooien moeten op weg geholpen worden of aan de hand meegenomen worden.

Met deze reden ben ik in 2017 lid geworden van D66. Een partij die staat voor gelijke kansen voor iedereen en de vrijheid om daarmee zijn of haar leven in te richten. Vrijheid voor het individu, maar ook sociaal betrokken blijven met de gemeenschap en haar omgeving.

Als oncologieverpleegkundige in de wijkzorg zie ik veel mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ik zie juist dan veel moed, draagkracht en creatieve ideeën bij cliënten en naasten. Samen met hen kijk ik niet naar de beperkingen, maar naar de kansen en mogelijkheden die er nog wel zijn.

Als raadsopvolger kan ik de fractieleden van D66 ondersteunen bij onderwerpen binnen en sociale domein, onderwijs en duurzaamheid. Met name rondom duurzaamheid zullen de komende jaren vele vraagstukken de agenda bepalen, willen we voldoen aan het streven om in 2030 energieneutraal te zijn.