Steun ons en help Nederland vooruit

Maarten Hebels

Raadslid

66 jaar

De Pas

De reden dat ik lid ben geworden van D66 is dat deze partij als geen andere partij het gedachtegoed van de vrije mens in een zorgzame maar ook activerende samenleving hoog houdt. Ik ben ervan overtuigd dat D66 samen met de andere liberale partijen in Europa in staat is om onze Europese samenleving te verbeteren op het gebied van: duurzame economie, een doorontwikkelende democratie en een constante druk op scholing.

Wat heeft dit met Doetinchem te maken? Ik denk dat Doetinchem als leidende onderwijsgemeente in de Achterhoek dit gedachtegoed nodig heeft om die leidende rol te blijven spelen en dat de Achterhoek mee zal moeten in de vaart der volkeren als het gaat om: een duurzame economie, een verduurzaming van de energiegebruik, het intensiveren van onderwijsactiviteiten en, last but not least, een inclusieve samenleving voor allen.

Wat kan bij D66 Doetinchem beter?
Met groot respect voor degenen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet om D66 Doetinchem op de kaart te zetten, moet mij van het hart dat de gedachtegoed van D66 scherper mag doorklinken in de lokale besluitvorming. Daarnaast vind ik dat D66 moet streven naar een Achterhoekse samenwerking, omdat de regionale kracht op het gebied van onderwijs, vervoer, economie en ecologie over de gemeentegrenzen heen gaan.
Los hiervan vind ik dat D66 Doetinchem behoefte heeft aan een sterke en diverse fractie waarin plaats is voor het vorenvermelde gedachtegoed en waarin geen plaats meer is voor te lokale oriëntatie waarbij korte termijn gewin een rol speelt en waarin de grondtoon van D66 niet meer doorklinkt. Think Big, act small, dat is wat de nieuwe fractie moet kunnen.