Steun ons en help Nederland vooruit

Als sociaal-liberaal in hart en nieren wil ik graag mijn steentje bijdragen in de gemeenteraad van Doetinchem. Het verkiezingsprogramma 2018-2022 vormt een mooi uitgangspunt om de visie van D66 te verwezenlijken.

In de zomer van 2014 ben ik van Almere (waar ik ook bestuurslid was van D66) naar Doetinchem verhuisd. Vanaf die tijd ben ik als steunfractielid betrokken bij D66 Doetinchem, in november 2014 ben ik toegetreden tot het bestuur.

Hoewel ik nog niet zolang Doetinchem woon, heb ik inmiddels een behoorlijk netwerk opgebouwd. Ik ben vaak te vinden in De Gruitpoort, waar ik bij verschillende projecten betrokken ben. Door mijn medewerking aan het maandelijkse Nieuwscafé heb ik geleerd wat er speelt in de Doetinchemse samenleving en wie waar verantwoordelijk voor is.

Ontwikkelingen in de stad interesseren mij. Dat is de reden dat ik mij graag als raadslid in wil zetten voor Doetinchem; ik doe dat graag in een enthousiaste, eensgezinde fractie.

Ik hoop dat er de komende vier jaar aandacht zal zijn en resultaten geboekt worden voor:
– Goede voorzieningen WMO, Participatie en Jeugdzorg
– Voortgang Aanvalsplan binnenstad
– Rijk aanbod aan cultuur en sportvoorzieningen
– Stimuleren van toerisme
– Verdere samenwerking van de Achterhoekse gemeenten
(als vertegenwoordiger van D66 Doetinchem zit ik in de Achterhoekraad)
– Duurzame energie- oplossingen
– Collegiale (maar kritische) samenwerking met andere fracties

Moeder van 2 volwassen kinderen
Samenwonend met geboren en getogen Doetinchemmer
Afgestudeerd in Franse taal- en letterkunde
Werkzaam als contractsecretaris bij Rijkswaterstaat in Arnhem

Meer van Eugenie Ketting