Steun ons en help Nederland vooruit

CV Jorik Huizinga

Persoonlijke gegevens

Naam:              Huizinga

Voornaam:       Jorik

Werkzaamheden

2018 – heden    Wethouder, Gemeente Doetinchem

2015 – 2018      Onderwijsmanager, Iselinge Hogeschool Doetinchem

2009 – 2015      Teamcoördinator, Iselinge Hogeschool Doetinchem

2007 – 2009      Seniordocent onderwijskunde-pedagogiek, Iselinge Hogeschool Doetinchem

2002 – 2007      Docent onderwijskunde-pedagogiek, Iselinge Hogeschool Doetinchem

2001 – 2002      Leerplanontwikkelaar in opleiding, Stichting Leerplanontwikkeling Enschede

1999 – 2002      Leraar basisonderwijs, Christelijke basisschool Prins Hendrik Lochem

Opleidingen

2009 – 2012      Master of Business Administration, NCOI Business School Hilversum

1999 – 2002      Onderwijskunde, Radboud Universiteit Nijmegen

1995 – 1999      Pabo, Iselinge Hogeschool Doetinchem

1989 – 1995      Havo, Staring College Lochem

Cursussen

2017     BasisKwalificatie Examinering (BKE), Bureau ICE Culemborg

2015     Beroepsregistratie lerarenopleider, Velon Utrecht

2013     Accreditatie in het hoger onderwijs, NVAO Den Haag

2011     Drijfveren Onderwijs, Management Drives Utrecht

2011     Reflector / Workplace Big Five, PiCompany Utrecht

2010     School Video Interactie Begeleiding, IJsselgroep Doetinchem

2009     Toetsing in het hoger onderwijs, Bureau ICE Culemborg

2006     Ondernemerschap en klantgerichtheid, New Wings Doetinchem

2005     Studieloopbaanbegeleiding, LWOO Nijmegen

Netwerken

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek – lid Raad van Toezicht.

Velon – Vereniging Lerarenopleiders Nederland.

D66 – Politieke partij, Afdeling D66 Onderwijs en Gemeenteraad Doetinchem.

Radiant lerarenopleidingen – Managementgroep.

Interactum – Managementgroep en Kwaliteitsnetwerk.

LOBO – Landelijk overleg directeuren lerarenopleidingen basisonderwijs.

Achterhoek2020 – Ondernemers, Overheden, Organisaties Regio Achterhoek.

Achterhoek Academie – Leernetwerk bestuurders.

Decanenkring Arnhem en omstreken – Netwerk decanen voortgezet onderwijs.

Overleg Integrale Kindcentra – Netwerk ontwikkeling opleidingen IKC’s.

Competentiegebieden

Curriculumontwikkeling, horizontaal leiderschap, procesgericht werken, kwaliteitsmanagement, educational governance, communicatie, professionele ruimte.

Persoonlijke eigenschappen

Kwaliteitsgericht, analytisch, teamgericht, daadkrachtig en rationeel.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018