Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 september 2021

Kamerlid Romke de Jong (D66) bezoekt de Achterhoek

Op maandag 27 september 2021 bracht Romke de Jong (kamerlid D66) een bezoek aan twee bedrijven in de Achterhoek. Romke was één van de aanwezige Kamerleden tijdens de laatste editie van het Achterhoekse Lentediner in Nieuwspoort, Den Haag. Hij gaf tijdens dit Lentediner aan graag een keer op werkbezoek te komen in de Achterhoek.

 

Romke werd welkom geheten door wethouder Jorik Huizinga (gemeente Doetinchem) en door Koen Knufing (voorzitter VNO-NCW Achterhoek en vice-voorzitter van de Achterhoek Board). Koen verzorgde een presentatie over de samenwerking in de Achterhoek en heeft laten zien wat de Achterhoek raad, de board en de thematafels betekenen voor de resultaatgerichte triple helix samenwerking.

Het eerste bezoek was bij Varex Imaging in Doetinchem. Het is een internationaal, snelgroeiend en vooruitstrevend bedrijf dat hoogwaardige componenten ontwikkelt, produceert en levert voor medische en industriële röntgenapparatuur. Gerben Heideman (Director Global Operations Connect & Control Solutions Varex Imaging B.V.) verzorgde een presentatie over het werk van Varex Imaging. Aansluitend was er een rondleiding, waarbij Wouter Vlaanderen (Vice-President en General Manager Connect & Control Solutions Varex Imaging B.V.) en Gijs Smeman (Projectmanager CIVON Innovatiecentrum) concreet lieten zien hoe Digital Twin werken en wat de Cobotpool biedt. Romke de Jong werd geïnspireerd door de mogelijkheden van robots in het bedrijf. Studenten lieten zien hoe dit tot efficiëntere productieprocessen kan leiden. De omgeving binnen het bedrijf is uitdagend en ook bedrijven waar Varex nauw mee samenwerkt vinden er een plek waar uitwisseling van innovaties ruimte krijgt. Uitdagingen die door Gerben Heideman naar voren gebracht werden betreffen het vinden van voldoende en de juiste medewerkers en de bereikbaarheid van de regio.

Het tweede bezoek deze middag was bij Nijhuis Saur Industries in Doetinchem. Dit bedrijf levert solide en adaptieve oplossingen voor duurzaam watergebruik en energie- en hulpbronwinning. Nijhuis helpt drinkwaterbedrijven, waterschappen, utiliteitsbedrijven en steden bij het verminderen, hergebruiken en terugwinnen van grondstoffen om de transitie naar een klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving te bevorderen en te helpen bij het opbouwen van een veerkrachtige, duurzame en inclusieve toekomst. CEO Menno Holterman en Wilbert Menkveld (Director Innovation & Technology) benoemden de kracht van de regio Achterhoek en dan met name de mogelijkheid om hier proeftuinen te hebben om grotere vraagstukken op te lossen. Gericht op Doetinchem gaf Menno aan niet voor een kopie te zijn van wat andere plaatsen ook doen, maar gebruik te maken van wat er al is en dat te versterken. De kansen die Renewable Energy biedt voor de regio zijn groot, mits ook voldoende personeel in onze regio kan blijven werken en wonen. Nijhuis is een internationaal bedrijf, er werken 22 nationaliteiten. Statushouders zijn van harte welkom. Daarnaast werd erop gewezen dat de uitbreiding van het woningenaanbod wat hen betreft niet snel genoeg kan gaan.

Romke de Jong gaf aan dat hij het belangrijk vindt dat Kamerleden betrokken worden bij wat er in de regio’s gebeurt en welke uitdagingen ondernemers daarbij hebben. Hij bedankte de aanwezigen gaf aan dat het voor hem een waardevol bezoek was. “De samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs leidt hier tot een koplopersmentaliteit in duurzaamheid die de regio een voorbeeld voor anderen maakt.