Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 augustus 2021

Van start..!

Het zomerreces ligt achter ons en we zijn weer aan de slag! Ik had een fijne en rustige vakantie. Er was tijd om te lezen, te sporten en heerlijk te tafelen en daar heb ik me lekker in kunnen uitleven. Ook heb ik nagedacht en gesproken over de plannen die we de komende tijd hebben om nog meer mensen meer kansen te bieden om actief mee te doen.

 

 

Minder uitkeringen

Deze week begon goed. Samen met de rayonmanager van UWV stelde ik vast dat het goed gaat met de economie in onze arbeidsmarktregio en dat veel minder mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Ook bij Laborijn is deze ontwikkeling zichtbaar, zo besprak ik met de directeur. Er zijn steeds meer mensen vanuit de Tozo een stap verder geholpen. Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente is gedaald en laten we hopen dat dit de komende weken zo blijft. De GGD schaalt de testcapaciteit en vaccinatiecapaciteit af. Fijn om die ontwikkelingen te zien.

Kinderen over armoede

Vanochtend had ik een groep kinderen uitgenodigd die in het kader van armoede en het Meedoenarrangement met ons kwam praten over hun ervaringen. We zijn bezig om de uitvoeringsagenda armoedebeleid te actualiseren en ik vind het belangrijk om ook van mensen zelf te horen hoe zij het ervaren. Wat een eerlijke en open reacties gaven zij! Ze vonden het belangrijk dat de gemeente eraan bijdraagt dat iedereen mee kan doen. Dat is volgens kinderen belangrijker dan spullen. Als tip kregen we mee om bezoek aan musea mogelijk te maken, nog meer aandacht te geven aan andere groepen inwoners en het meer bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld op school. De kinderen hebben hun inbreng genoteerd en wij hebben afgesproken deze mee te nemen in de uitvoering.

Versterking arbeidsmarktregio Achterhoek

Vanmiddag was de eerste collegevergadering en op de agenda stond o.a. de versterking van de regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio Achterhoek om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. In de afgelopen maandag hebben we als centrumgemeente in samenwerking met UWV en de andere Achterhoekse gemeenten een aanpak uitgewerkt om de samenwerking de komende jaren te versterken en te verduurzamen. In de aanpak gaat het om drie lijnen: (1) van werkloosheid naar werk, (2) van werk naar werk en (3) iedereen doet mee.

In de komende tijd wordt de concretisering van bovenstaande lijnen steeds duidelijker. In het kader van de eerste lijn hebben we bijvoorbeeld ons werkgeversservicepunt, het convenant SROI en Move2Social. De tweede lijn wordt o.a. ingevuld met Op IJver en het regionaal mobiliteitsteam. Om te bereiken dat iedereen mee kan doen zetten we regionaal in op jongeren, nieuwkomers en laaggeletterden. Voor hen zijn er specifieke aanpakken, waar we met samenwerkingspartners op in zetten.

Al met al een mooie start na de zomerperiode. Ik heb er veel zin in!