Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 juni 2021

VNG Jaarcongres 2021: het belang van de lokale overheid

Vandaag is het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten verbindt. Het gezamenlijke doel is om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Ook de gemeente Doetinchem is lid van de VNG. Tijdens het congres vindt ook de ledenvergadering plaats. Besloten wordt dan dat ik zitting mag nemen in één van de VNG commissies.

De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

De VNG heeft verschillende platformen en samenwerkingsverbanden. Een belangrijk deel van de samenwerking vindt plaats in commissies. Vanaf vandaag mag ik plaatsnemen in de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). Ik ben vereerd en heb er veel zin in om mijn bijdrage te leveren.

De commissie PSI houdt zich bezig met de thema’s werk en arbeidsmarkt, problematische schulden/schuldhulpverlening, integratie en migratie. Al deze onderwerpen heb ik in mijn portefeuille. Graag wil ik mij de komende tijd inzetten voor een wijziging van de Participatiewet die uit gaat van meer vertrouwen. Op de arbeidsmarkt zijn volop kansen voor iedereen. Sterker nog: wij hebben iedereen nodig. Daarvoor is het nodig om te voorzien in bestaanszekerheid en maatwerk te leveren in de ondersteuning en stappen richting werk. Daarvoor zullen we moeten investeren in de toekomst van onze arbeidsmarkt. Er hoort echt nieuwe wetgeving bij.

Ook wil ik me inzetten om van de implementatie van de nieuwe wet inburgering een succes te maken. Er ligt een basis om deze nieuwe taak vorm te geven, maar we zijn er nog lang niet. Met de rijksoverheid zullen er nog veel gesprekken gevoerd moeten worden om er daadwerkelijk voor te zorgen dat nieuwkomers in ons land nu echt een sterke positie hebben van waaruit zij zich verder kunnen ontwikkelen. Een nieuwe taak voor gemeenten. Deze taak ligt daarmee op de juiste plek. Maar zijn de beleidsruimte en financiering voldoende geborgd? De komende tijd zullen we daar op toe moeten zien.

VNG praktijkvoorbeeld inburgering: Doetinchem

Rondom de nieuwe wet inburgering zetten we ons vanuit Doetinchem in om tot een zo goed mogelijke implementatie te komen en tot betere afstemming met de rijksoverheid en COA te komen. Hier kun je daarover meer lezen en bekijken.