Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 april 2021

Samen sterk voor inwoners naar werk

Twee jaar geleden is Laborijn in opdracht van de gemeente Doetinchem gestart met het project ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’. Voor D66 een belangrijk onderwerp, omdat we destijds zagen dat met relatief veel mensen met een bijstandsuitkering niet gesproken was over hun ontwikkelmogelijkheden. Door vanuit vertrouwen actief in contact te treden en te kijken naar mogelijkheden, kon volgens de fractie van D66 meer worden bereikt. Vorige week zijn de resultaten gepresenteerd.

Menselijke maat

Twee jaar geleden werd duidelijk dat mensen onheus werden bejegend en dat de menselijke maat uit het oog was verloren. Het was een pittige boodschap, waarmee duidelijk werd dat een andere koers nodig was. In het afgelopen half jaar is ook in andere gemeenten in het land gebleken dat de uitvoering van de Participatiewet niet optimaal verliep. Uitgaan van vertrouwen in de mensen en hun mogelijkheden was voor D66 altijd een kernpunt.

Resultaten

De gemeenteraad ging akkoord met een extra investering om te bereiken dat alle inwoners met een bijstandsuitkering actief een passend traject aangeboden zou worden. De benaderingswijze moest vanuit vertrouwen zijn en er moest gesproken worden over wensen en kansen. De aanpak heeft effect gehad. 726 inwoners van de gemeente Doetinchem kregen een traject aangeboden. van deze mensen zijn 83 inwoners volledig aan het werk en niet meer afhankelijk van een uitkering. 150 mensen werken inmiddels parttime. 516 inwoners volgen een traject dat erop gericht is zichzelf te ontwikkelen en waar mogelijk terug te keren op de arbeidsmarkt. In deze brochure kun je alles erover lezen.

Vervolg

Hiermee is het project afgerond, maar de aanpak is inmiddels staande praktijk. Dat betekent dat inwoners die zich nu moeten melden binnen de Participatiewet direct een gesprek krijgen en een passend traject. Door de werkwijze van Laborijn, onder andere in de Werkacademie, worden alle mensen geholpen. Bij voorkeur naar betaald werk. Als dat (nog) niet mogelijk is, wordt ondersteuning naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie gegeven.

Enthousiast

Ik ben erg enthousiast over de resultaten die behaald zijn. Voor mij staan de ontwikkelmogelijkheden van inwoners voorop. Onlangs zijn we daarom ook gestart met de impulsregeling parttime werken. Door middel van die regeling wordt het voor onze inwoners mogelijk een deel van hun bijverdiensten te houden. Ik beoog daarmee de drempel om te gaan werken te verlagen. Het meest te spreken ben ik over de verandering die bij Laborijn zichtbaar is. Veel medewerkers van Laborijn heb ik de laatste tijd gesproken. Bij iedereen zag ik de bevlogenheid om het goede te doen voor inwoners die wat meer kwetsbaar zijn.

Regio8 heeft er een interessant item over gemaakt.