Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 maart 2021

Grote kansen

Mijn partij staat voor sociaal liberalisme: laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Wat is vrijheid? In onze wereld gaat het erom dat mensen zich kunnen ontwikkelen op de manier die voor hen het beste is. Zonder opgelegde, dwingende regels, maar wel met een open oog voor de vrijheid van anderen. Om dit in onze samenleving waar te kunnen maken moeten we de kansen van mensen ruimte geven. Én ervoor zorgen dat die kansen voor mensen gelijk zijn. Daarom moeten we ervoor zorgen dat voor iedereen het beste onderwijs beschikbaar is. Goed onderwijs maakt vrij want het maakt het mogelijk talent te ontdekken en te ontwikkelen. Natuurlijk zijn mensen niet gelijk wat betreft hun persoonlijke mogelijkheden. Wanneer het moeite kost om aansluiting te vinden bij de maatschappij moet er steun zijn vanuit de samenleving, te organiseren door de overheid. Het bieden van gelijke kansen betekent ook het verdelen van aandacht en steun naar gelang de noden en behoeften.

Hebben we het over kansen, dan gaat het ook om het aanpakken van de klimaatcrisis. Werken aan een groene economie betekent kansen pakken door innovatie na te streven: nieuwe technologieën bieden ook nieuwe verdienmodellen. Deze aanpak past ook in een circulaire economie waarin het tegengaan van verspilling en hergebruik van grondstoffen samengaan. Ook in de landbouw zien we kansen op innovatie. De verkleining van de veestapel hoort daarbij. Investeren in het klimaat is geen verarming, maar biedt nieuwe werkgelegenheid. Niet alleen in ons land maar ook in Europa en zelfs in de wereld. Want ook bij ontwikkelingssamenwerking kunnen we landen helpen de gevolgen klimaatverandering het hoofd te bieden.

De woningnood is velen een doorn in het oog. Door de stikstofcrisis loopt de bouw achterstanden op, maar ook het overheidsbeleid van de laatste decennia maakt dat er te weinig woningen bij komen. Willen we dat jonge mensen hun mogelijkheden benutten, dan moeten er geen zorgen zijn om een geschikte, betaalbare woning te vinden. Het gaat om ingewikkelde problemen die om oplossing vragen: de stikstofcrisis, de discussie over de ruimte en de inpassing van duurzame energie vragen om een creatieve aanpak. Maar ook hier liggen kansen, door toepassing van nieuwe technologieën.

Er zijn kortom kansen te over, als we ze maar willen zien. Politiek is voor D66 het ontdekken en benoemen van mogelijkheden en de discussie daarover aangaan met anderen. Wanneer de coronapandemie voorbij is – dat gebeurt een keer – dan liggen er tal van kansen in de herstart van de economie: investeren in het onderwijs, in nieuwe technologieën, in het openbaar vervoer. Laten we onze kansen pakken!

- Pieter Herngreen