Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 februari 2021

Parttime werken in de bijstand

Morgen beginnen we met de pilot parttime werken in de bijstand. De impulsregeling maakt het aantrekkelijker voor mensen in de bijstand om, binnen hun mogelijkheden, parttime te gaan werken. Door toe te treden tot de arbeidsmarkt kunnen zij wat extra inkomenssteun verdienen, bovenop de bijstandsuitkering.

Om te bereiken dat iedereen mee kan doen in de samenleving is soms een zetje in de rug nodig. De regeling is vooral bedoeld voor inwoners waarvan de verwachting is dat zij nog (deels) ondersteuning vanuit de bijstand nodig hebben. Met deze regeling wordt een extra perspectief geboden.

Parttime werk is een goed middel om terug te keren op de arbeidsmarkt

Doordat mensen parttime gaan werken, verbeteren zij hun vaardigheden en kunnen zij zich ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij stappen zetten en op den duur misschien meer gaan werken. Werk heeft een positief effect op het hebben van sociale contacten en het dragen van verantwoordelijkheid. Dat versterkt het zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat mensen beter in hun vel komen te zitten. We gaan me de pilot ervaren wat het effect van deze regeling is. Daar hoort dus vooral ook bij wat het met de mensen persoonlijk doet.

Effect van de regeling

Veel mensen in de bijstand willen graag parttime werken, maar doen dat nu niet omdat ze niet weten wat dat voor hun financiële situatie betekent. Ik vind dat parttime werk mag lonen. Daarom is het waardevol om te starten met deze pilot impulsregeling en goed te volgen wat het voor de mensen persoonlijk oplevert. Kleine stapjes kunnen van grote waarde zijn om (weer) in werkritme te komen en daar plezier uit te halen.

De pilot duurt in eerste instantie 2 jaar. Deze wordt uitgevoerd door Laborijn, voor inwoners van gemeente Doetinchem en gemeente Aalten. Mensen die op dit moment een uitkering ontvangen bij Laborijn, worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd over deze regeling.