Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 februari 2021

Kleine zelfstandige: er is perspectief!

Een flink aantal zzp’ers wordt hard getroffen door de coronacrisis. We hebben meer dan 1000 zelfstandigen uit de gemeente Doetinchem ondersteund in hun levensonderhoud. Veelal gaat om mensen met een dienstverlenend beroep, persoonlijke verzorging, horeca, detailhandel en rijscholen. Kortom: het zijn in onze regionale economie beroepen van wezenlijk belang en het gaat om mensen met een enorme ondernemersgeest. Maar is er perspectief?

Zelfstandigen cruciaal in onze regionale economie

Gemeente Doetinchem telt ongeveer 3800 zzp’ers. De meesten van hen werken in de zakelijke dienstverlening, gezondheid, bouw en detailhandel. Zelfstandigen zijn cruciaal in onze regionale economie. De meeste zelfstandigen ervaren veel voordeel van hun zelfstandigheid. Toch hebben zelfstandigen vaak ook minder zekerheden. Juist in deze tijd kunnen zij problemen ervaren.

Geen normaal ondernemersrisico

We merken dat mensen het moeilijk vinden om over financiële problemen te praten. Dat geldt nog eens extra voor kleine zelfstandigen. Als ondernemer laat je uiteraard graag zien hoe succesvol je bent. Als het dan even tegen zit en je de rekeningen niet meer kunt betalen dan is het juist voor ondernemers geen automatisme om te erkennen dat het niet goed gaat. Het is logisch dat je liever het beeld van succes in stand houdt. Toch is iedereen het erover eens: dit is geen normaal ondernemersrisico.

Stilte voor de storm?

Nog vrijwel geen zzp’er heeft zich gemeld voor schuldhulpverlening. Dat is ook wel logisch, omdat er nu gebruik kan worden gemaakt wordt van de Tozo. NVVK verwacht dat ongeveer 20 procent van het aantal ondernemers dat de eerste Tozo heeft aangevraagd in de financiële problemen zal komen. We zien inderdaad dat een kleine 200 zelfstandigen nu nog gebruik maakt van de Tozo. In de gemeente Doetinchems staan we klaar om ondersteuning te bieden. Het is altijd belangrijk om er vroeg bij te zijn. Het is dan eenvoudiger om een regeling te treffen met schuldeisers.

Doorzetten of een nieuwe stap

In de afgelopen tijd heb ik verschillende zelfstandigen gesproken. Hoewel het ondernemerschap in deze gesprekken voorop stond, merkte ik ook wat de coronacrisis voor hen betekent. Vanuit de onzekere situatie zag ik dat juist deze mensen zelf actief de stap zetten naar het anders invullen van hun onderneming, of het (tijdelijk) overstappen naar een andere sector. Ik sprak twee mensen die succesvol de overstap maakten naar een baan in loondienst. Iemand is direct gestart met een omscholingstraject. Steeds bleek: er blijven volop kansen. Soms is daar alleen wel wat hulp bij nodig.

Zoek deskundige hulp

Ik vind het belangrijk dat elke zelfstandige die ondersteuning nodig heeft daar ook een aanvraag voor doet en door deskundigen geholpen wordt. Als je als zelfstandige in de gemeente Doetinchem woont, kun je ook nu nog een Tozo aanvraag doen. We bieden niet alleen financiële ondersteuning (overigens ook buiten de Tozo), maar ook hulp bij heroriëntatie. Je hoeft (nog) geen grote problemen te hebben om toch in gesprek te gaan. Schroom niet om contact te leggen.