Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 september 2020

Weekbericht: 70.000 inwoners?

Doetinchem lijkt wel gek geworden! 70.000 inwoners in 2036, waar vinden al die mensen een woning? Afgelopen week presenteerde het college de begroting voor 2021 en daarin gaven we een duidelijke doorkijk naar de langere termijn. Wil de gemeente Doetinchem een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven, dan zullen we kansen moeten benutten. Een verdere groei, waaronder ook verdere toename van de werkgelegenheid, is daarin essentieel.

In de laatste vijf jaar is het aantal banen in de gemeente Doetinchem sterk gestegen. Er is volop werk. Zelfs in deze tijd is de vraag nog groter dan het aanbod. In technische beroepen, maar ook in de transport en logistiek en zorg & welzijn worden nu en in de komende tijd mensen gevraagd. Met de vestiging van een heel aantal nieuwe bedrijven zal die werkgelegenheid verder toenemen.

Onderwijs

Wanneer we er de komende tijd in slagen om door middel van goed onderwijs mensen omscholingskansen te bieden, dan wordt het ook aantrekkelijker om de overstap naar een andere sector te maken. In Doetinchem maken we daar in samenwerking met het Graafschap College en andere onderwijspartijen werk van. Een eerste belangrijke stap is het bieden van voldoende leer- en werkplekken. Het is goed om te zien dat werkgevers dat zelf ook belangrijk vinden.

Duurzame investeringen

Uitgangspunt voor verdere uitbreiding is dat er kwalitatief goede bedrijven en goede woningbouw komt. Waar geïnvesteerd wordt, zal dat duurzaam moeten zijn. We hechten er grote waarde aan dat partijen, of dat nu particulieren zijn of bijvoorbeeld Sité, duurzaamheid bij woningbouw voorop zetten. Wat dat betreft is het mooi om te zien hoe bijvoorbeeld op Wijnbergen, maar ook aan de Hofstraat en op Iseldoks energieneutraal gebouwd wordt. In de gemeente Doetinchem is reeds relatief veel ‘zon op dak’, maar het is vast mogelijk dat nog meer te realiseren.

Begroting

De begroting wordt in de komende tijd besproken in de gemeenteraad. Ik zie er naar uit om verder te spreken over de plannen die we hebben. We kunnen en moeten rekening houden met flinke opgaven op het gebied van werk & inkomen. Daar zetten we volop op in in onze gemeente en ook in de regio Achterhoek staat dit hoog op de agenda. In de afgelopen week bleek opnieuw dat het kabinet blijft investeren op dit gebied. Wij mogen daar voor een flink deel invulling aan geven en dat vind ik een goede zaak. Wij kennen de mensen en wij kennen de ondernemers. Samen werken we eraan.

#ikdoewelmee

De effecten van de verspreiding van het coronavirus zijn groot. In de afgelopen week zagen we het aantal besmettingen (ook in onze regio) flink oplopen. Het vraagt veel van ons, in alle opzichten. Het is betreurenswaardig dat de regels verder aangescherpt moeten worden, maar we moeten vooral vrezen voor een nieuwe toename van het aantal ziekenhuisopnames. Laten we zorg voor elkaar hebben en verdere besmettingen voorkomen.