Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 september 2020

Maarten Hebels nieuw raadslid voor D66 in Doetinchem

Op donderdag 24 september zal Maarten Hebels worden benoemd tot gemeenteraadslid van de gemeente Doetinchem. Hij vult daarmee definitief de vierde zetel van D66 in de raadsfractie, nadat Astrid Wenneker zich vanwege gezondheidsredenen moest terugtrekken. Maarten is interim manager en organisatieadviseur en kent daardoor diverse gemeenten van binnen uit. Fractievoorzitter Pieter Herngreen: “Wij zijn Astrid Wenneker dankbaar voor haar werk in de raad. D66 is blij dat Maarten Hebels zijn brede kennis van onder andere het sociale domein kan gaan inbrengen”.

De laatste tijd heeft D66 in Doetinchem verschillende nieuwe leden mogen verwelkomen. Er zijn veel actieve leden die in de steunfractie hun rol hebben. Robert Hollander is door de fractie gekozen als raadsopvolger. Robert: “Voor mij is het politieke werk nog helemaal nieuw. Ik draai al wel een aantal jaren actief mee in de steunfractie en ik zie er naar uit om in de politiek te kijken naar kansen en mogelijkheden voor de inwoners van Doetinchem”.

Met de nieuwe benoemingen is de fractie van D66 weer op volle sterkte. In de komende tijd zal de fractie het accent leggen op het realiseren van punten in de coalitieagenda die nog aandacht verdienen. Het gaat dan om het verder versterken van het verdienvermogen van Doetinchem als centrumstad door het aantrekken van nog meer mooie bedrijven, het bouwen van woningen voor jongeren en een goed sport- en cultuurbedrijf. De coronacrisis maakt dat we juist nu moeten investeren in goed werk en goed onderwijs. Dit alles in een veranderende leefomgeving, waarin D66 duurzame energie-opwekking en hergebruik van grondstoffen voorop zet.

Op de foto v.l.n.r.: Jordy Mullink, Pieter Herngreen, Eugenie Ketting, Maarten Hebels, Robert Hollander