Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 september 2020

Weekbericht: een mooie toekomst?

Afgelopen woensdag werd mijn nichtje geboren. Wat een prachtig meisje! Ze heeft mazzel. Ze is het eerste kindje en met z’n drieën en de poes zijn ze voortaan een gezinnetje met zoveel liefde. Pa en ma hebben allebei een goede baan en samen hebben zij vast en zeker een mooie toekomst. Het contrast met de kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen is groot.

 

Griekse vluchtelingenkampen

Het smeult al tijden op Samos en Lesbos. Afgelopen week kwam het in Moria tot meerdere alles verwoestende branden. Dat de situatie onhoudbaar was, wisten we al langere tijd. Vooral het lot van de jonge kinderen baart menigeen zorgen. Op woensdag 2 september kwam Staatssecretaris Broekers-Knol met een toelichting op verbetering van het voogdijsysteem en de opvang van minderjarige alleenstaande vreemdelingen in Griekenland. Afgelopen woensdag, een week later, was het goed mis.

EU-aanpak

Het Nederlandse kabinet kiest voor een gezamenlijke EU-aanpak onder meer door menswaardige opvang ter plekke te bieden. Intussen is er veel geld betaald voor voogdij en voor het bouwen van nieuwe gesloten vluchtelingenkampen op vijf Griekse eilanden. Deze aanpak is in principe te verdedigen, maar het duurt allemaal te lang en het gaat niet werken als Europa hierin niet eensgezind is. Uit alles blijkt dat er wel geld beschikbaar is, maar dat een oplossing nog ver weg is. Bovendien staat de wens van de vluchtelingen zelf haaks op de oplossing: zij willen een toekomst opbouwen. Studeren en werken. Nog langer in een kamp op een eiland is niet waarvoor zij de Egeïsche Zee zijn overgestoken.

Draagvlak

Het is terecht dat de Staatssecretaris zich inspant voor het draagvlak in onze samenleving om echte vluchtelingen te blijven opnemen. Maar het werkt niet als er geen tempo gemaakt wordt. Door de huidige falende aanpak worden tegengestelde standpunten in Nederland onnodig vergroot. Dat is funest voor het draagvlak en creëert tweespalt. Wegkijken kan niet langer. Er zal tempo gemaakt moeten worden. De asielprocedure moet snel verlopen, zodat mensen snel duidelijkheid hebben over hun asielaanvraag. Dat kan alleen als Europa daarin eensgezind is en wanneer dat samen wordt opgepakt.

Aanjagersrol

Het is niet zo gek dat veel leden van D66 teleurgesteld zijn over de Nederlandse aanpak. De verwachting dat er een echte oplossing komt die goed is afgestemd met andere EU-lidstaten lijkt steeds verder weg. Juist om de inhumane opvang te stoppen, is Europese samenwerking noodzakelijk. Nu echte oplossingen uit blijven, zou Nederland hierin volgens mij een aanjagersrol moeten nemen. Concreet is dat: acuut de problematische situatie oplossen en vervolgens in hoog tempo verder met het uitvoeren van de aanpak waar reeds voor gekozen is. Die is namelijk niet slecht, maar doordat Nederland alleen maar remt komt er niets van.

AMV’ers in Doetinchem

De nieuwe inburgeringswet komt naar gemeenten. Wij staan dan ook meer dan ooit klaar om onze rol te nemen als het gaat om integratie van statushouders. Een ruime meerderheid van de Doetinchemse gemeenteraad sprak zich uit bereid te zijn kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. In Doetinchem zorgt YOIN in opdracht van Nidos (voogd) voor de opvang en het begeleid wonen en opgroeien van minderjarige vluchtelingen. Samen met andere instellingen staan wij klaar om (alleenstaande minderjarige) vluchtelingen een toekomst te bieden. Het is echter de vraag of het allemaal snel genoeg gaat.