Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 september 2020

Weekbericht: rode loper voor jongeren

In de laatste maanden mocht ik namens de arbeidsmarktregio Achterhoek samen met de andere voorzitters van de Gelderse arbeidsmarktregio’s afstemmen met de provincie Gelderland over de knelpunten op de arbeidsmarkt, die door de coronacrisis zijn ontstaan. We kwamen tot een plan van aanpak voor werk(behoud). De provincie gaf afgelopen week groen licht. In de Achterhoek komt focus op jongeren tussen 16 en 27 jaar aan het werk te krijgen, – te houden of om te scholen.

Jongeren onevenredig hard getroffen

Jongeren tot 27 jaar worden onevenredig hard getroffen op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. Met verlies van baan, het niet kunnen starten met werken na studie of geen stage- of afstudeerplek kunnen vinden. In de Achterhoek hebben we de nodige paden uitgezet om deze doelgroep op de werkvloer te houden of te verwelkomen. Met de extra financiële steun van de provincie wordt ingezet op twee lijnen; werk-naar-werk-trajecten en snelle omscholing én het beschikbaar maken en houden van stages en leerbanen.

Structureel verbeteren van arbeidsperspectief voor Achterhoekse jongeren

Door nauwe samenwerking tussen organisaties, onderwijs en overheid wordt hard gewerkt aan een rode loper voor jongeren op onze arbeidsmarkt. Stages, leerwerkplekken en jongerenwerving worden gestimuleerd. ‘De jeugd is de toekomst’ wordt juist nu sterk onderschreven in de Achterhoek. In een jongerenloket wordt alle bestaande dienstverlening gebundeld, voordat aanvullende dienstverlening wordt ontwikkeld. Het doel is het zo structureel mogelijk verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van jongeren. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat het behalen van een startkwalificatie voorrang krijgt op vinden van werk op korte termijn. Wanneer het kan, worden beiden speerpunten uiteraard gecombineerd. Jongeren kunnen ondersteund worden met een voucher waar nodig. Het initiatief sluit aan bij de ZEG-campagne, waar we al volop mee bezig waren; www.zegachterhoek.nl. Dé digitale toegangspoort tot school en werk voor Achterhoekse jongeren tussen 16 en 27 jaar.

Meld je op tijd: werk aan je toekomst

Ik ben blij met onze aanpak. Dit gaat veel betekenen voor jongeren in de Achterhoek die nu in de problemen komen. In de afgelopen weken sprak ik verschillende jongeren die nu even geen zicht hebben op een baan. Een aantal van hen maakt zich zorgen over hun financiële situatie, met name op de langere termijn. Niemand wil stil zitten en afwachten. Daarom is het zo mooi dat we aansluiten bij initiatieven die er al zijn en dat we in onze regio werken aan die sluitende aanpak, waarbij elke jongere ondersteuning kan krijgen. Tegelijkertijd is het zo dat met name in de Achterhoek mensen het voor elkaar wel regelen. Ouders zorgen (als het nodig is) lang voor hun kinderen. Dat is mooi, maar dat maakt ook dat veel jongeren pas bij ons in beeld komen als er echt problemen zijn. Ik vind het belangrijk om dat te veranderen. Zit je nu dus met vragen over je financiële situatie, studie of werk? Meld je dan via www.zegachterhoek.nl en leg contact.