Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 augustus 2020

Weekbericht: de zomer voorbij

Hopelijk had je een fijne zomerperiode. Voor mij geldt dat in elk geval wel. Mede door de verspreiding van het Coronavirus ligt er een intensieve periode achter ons. De nieuwe manieren van met elkaar in contact zijn hebben ook voordelen opgeleverd, maar maakten het werk voor de zomer op een bepaalde manier ook intensiever. Wat meer fysieke inspanning en geestelijke ontspanning hebben me goed gedaan. Ondertussen is er ook nieuws te melden.

Verspreiding van het Coronavirus

In onze regio blijft de verspreiding van het Coronavirus beperkt in vergelijking tot andere plekken in het land. Toch is er in de laatste weken een toename te zien van het aantal positieve tests. In onze gemeente zijn 117 mensen positief getest en zijn er 15 mensen geregistreerd aan het virus overleden. Er is geen zekerheid over de komende periode. Dat maakt dat het effect van de verspreiding van het virus onverminderd groot is. Voor het zomerreces sprak ik mijn waardering uit voor de mensen van de GGD. In de zomer hebben zij hun werkzaamheden verder moeten uitbreiden. Dat gaat in de meeste gevallen goed. In onze regio kunnen mensen snel terecht in de teststraten en is de uitslag snel beschikbaar. Een oproep aan iedereen om je vooral aan de maatregelen te houden is van groot belang. Helaas is het zo dat er mensen zijn die denken dat de verspreiding van het virus hen niet raakt. Het raakt ons allemaal. We zullen dus samen verdere verspreiding moeten voorkomen. Afstand houden dus en bij ziekteverschijnselen thuis blijven. Dat lijkt me niet teveel gevraagd.

Participatiewet: meer jongeren

De laatste tijd hebben zich in onze gemeente relatief veel jongeren gemeld voor bijstand. We zien dat zij sneller geraakt werden door de economische gevolgen van de verspreiding van het virus. Het was moeilijker een tijdelijke bijbaan te vinden in de afgelopen maanden. We verwachten dat deze instromers in de komende tijd relatief snel kunnen uitstromen naar een nieuwe studie of naar werk. Ook bij UWV hebben zich meer jongeren gemeld. Ook mensen die in een sector werken waar de banen niet langer voor het oprapen liggen, hebben de wens om over te stappen naar een andere sector. Veel werkgevers, maar ook UWV en gemeenten helpen hen daarbij. Maar voor een groep mensen geldt dat extra mogelijkheden op dit gebied noodzakelijk zijn. Om dit te bevorderen lanceren we in de komende tijd het Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling. Binnenkort meer daarover.

Laaggeletterdheid

Als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen dan heb je een minder sterke positie in de maatschappij. In de Achterhoek willen we dat iedereen dezelfde kans heeft. Daarom zetten wij laaggeletterdheid hoog op de agenda. We willen niet alleen zo veel mogelijk laaggeletterden kennen, maar we willen vooral dat zij een passend leertraject volgen. Veel mensen hebben in meer of mindere mate last van het feit dat ze basisvaardigheden niet goed beheersen. Tegelijkertijd is het moeilijk om dat te erkennen. Ook is het niet eenvoudig om de stap te zetten er wat aan te doen. Vaak is de drempel waar mensen over moeten hoger dan we denken. Als iemand dan eenmaal stappen zet en onder begeleiding leert, dan blijkt het nieuwe kansen te bieden. In de laatste jaren is er in onze regio al veel gebeurd. We hebben een goed netwerk en de urgentie van het onderwerp is bepaald. We hebben alleen nog niet bereikt dat mensen, die vaak slechts een deel van de vaardigheden missen, zich voldoende uitgenodigd voelen om gebruik te maken van ons aanbod. In de komende vier jaar maken wij ons daar in de Achterhoek sterk voor.

Fractie

De Doetinchemse fractie heeft in de afgelopen tijd een actieve en kritische rol gehad in de gemeenteraad. Het gedachtegoed van D66 wordt in het gemeentelijke beleid volop uitgewerkt. Door fractievoorzitter Pieter Herngreen werd bij de behandeling van de Kadernota ingegaan op het verdienvermogen van Doetinchem als centrumstad. Een belangrijk thema waar de fractie vaker bij stil stond: Doetinchem is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente en is ook aantrekkelijk als recreatieve bestemming en moet dat (ook in onzekere tijden van de pandemie) blijven. Een solide financieel beleid blijft juist daarom volgens Herngreen belangrijk. Een inclusieve samenleving en het belang van de verbinding onderwijs – sport en onderwijs – sociaal domein en duurzaamheid werden door de fractievoorzitter aangehaald als focus voor de komende tijd.
In de afgelopen tijd heeft Astrid Wenneker als gevolg van haar gezondheid de taken als raadslid niet kunnen doen. We hadden er goede hoop op dat zij na een tijd van herstel terug zou kunnen keren in de gemeenteraad. Tot mijn spijt, maar ook die van veel anderen, heeft Astrid aan de fractie en aan mij laten weten dat zij deze periode niet terug zal keren als raadslid. Ze is nog onvoldoende hersteld van de levensbedreigende situatie waarin zij heeft verkeerd. Maarten Hebels verving haar al en zal haar plek in de fractie van D66 en in de gemeenteraad nu definitief innemen. Mijn dank richting Astrid is groot en ik wens haar veel sterkte in de komende tijd.