Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 april 2020

Weekbericht: Gevolgen voor werkgelegenheid

Vrijwel heel de wereld ondervindt momenteel de gevolgen van het coronavirus. De druk op de zorg is groot. Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die ernstig ziek zijn geworden door het virus en natuurlijk naar de nabestaanden van mensen die overleden zijn.

Mijn gedachten gaan ook zeker uit naar de mensen die op andere manieren door het coronavirus worden getroffen. Het inkomen van veel mensen is (gedeeltelijk) komen te vervallen, met alle gevolgen van dien. Ook in Doetinchem verliezen inwoners hun baan of zien zij hun eigen bedrijf, waar met hart en ziel aan gewerkt is, langzaam omvallen. Deze problemen zijn lastig te voorkomen. De inkomsten dalen, maar de vaste lasten blijven even hoog. Daarom bedenken we in Nederland allerlei manieren om deze mensen bij te staan. Ik voel mij daar in de gemeente Doetinchem ook sterk verantwoordelijk voor. Door naar elkaar om te kijken en elkaar te blijven vinden, kunnen we de gevolgen beperken. Terwijl ik dit zeg, besef ik mij maar al te goed dat we het nog niet achter de rug hebben. Juist ook de komende maanden gaan we de gevolgen van het coronavirus op de werkgelegenheid merken. Ondernemers en werknemers die zich nu nog redden, maar bij wie het eind van hun mogelijkheden in zicht komt, zullen zich straks misschien moeten melden voor een uitkering. Die drempel is vaak hoog, maar juist door vroegtijdig aan de bel te trekken, kun je erger voorkomen.

Daarom zetten we ons in Doetinchem niet alleen in voor de mensen die nú ondersteuning nodig hebben, maar juist ook voor de mensen die dat straks nodig hebben of denken nodig te hebben.  Maar, om die mensen te kunnen ondersteunen, moeten we ze wel in beeld hebben. Daarom doen we een dringend beroep op eenieder die in de problemen dreigt te komen: neem contact op met het Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente Doetinchem. Zij kunnen u vroegtijdig ondersteunen en op weg helpen in de mogelijkheden die u als ondernemer of werknemer heeft. Dat we met zijn allen de gevolgen van het coronavirus gaan voelen, is een ding wat zeker is. Maar laten we naar elkaar omkijken en elkaar op weg helpen. Zo beperken we de gevolgen en dat is precies wat Doetinchem nodig heeft en waar ik zelf voor sta.

Tot slot wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een groot compliment te maken aan iedereen die zich in deze tijd inzet voor een ander. Met stip op één natuurlijk de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Maar zeker ook de vrijwilligers van de Voedselbank en de vrijwilligers achter al die andere mooie initiatieven in onze gemeente. En dan natuurlijk nog de mensen die zich bezighouden met de werkgelegenheid, in het bijzonder bij UWV en Laborijn. Veel mensen doen een beroep op deze instanties. Zo is het aantal bijstandsaanvragen bij Laborijn flink toegenomen ten opzichte van het normale aantal aanvragen en hebben ongeveer 1.000 zelfstandig ondernemers zich gemeld met het verzoek om steun. Laborijn heeft hierin snel gehandeld: meer dan 950 van hen hebben al een voorschot ontvangen. Deze tijden brengen veel zorgen met zich mee. Maar, als ik zie hoe we hier in onze gemeente en in ons land mee omgaan, dan geeft mij dat veel vertrouwen voor de toekomst!