Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 maart 2020

Weekbericht: Samen sterk

Het coronavirus houdt onze samenleving en daarmee ook de gemeente Doetinchem in zijn greep. Mijn werk als wethouder is plotsklaps totaal veranderd. Omdat ik volksgezondheid in mijn portefeuille heb, houd ik me samen met anderen op dit moment bezig met het volgen van en anticiperen op de lokale gezondheidssituatie en de lokale uitvoering van opgelegde maatregelen.

 

Mensen houden zich aan de richtlijnen

Het beeld is dat het in Doetinchem goed gaat voor wat betreft de opvolging van de richtlijnen en maatregelen van het RIVM, het kabinet en de Veiligheidsregio. Het is goed om te zien hoe mensen zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid die morgen anders kan zijn en zeker nog lange tijd duurt. De maatregelen raken ons persoonlijk en hebben vergaande gevolgen voor het sociale leven en het werk.

Kinderopvang, uitstel betalingen en steunmaatregelen

De gemeente krijgt veel verzoeken uit de samenleving. We proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Bij de opvang, het onderwijs en de begeleiding van kinderen heeft de gemeente een coördinerende rol. Er is nauwe afstemming met opvangorganisaties en scholen. Ondernemers worden hard getroffen door de coronamaatregelen. Veel ondernemers zitten met zorgen en vragen. Er is besloten tot uitstel van betaling van lokale heffingen voor een groep ondernemers en het noodpakket van aangekondigde maatregelen wordt voor zover het de gemeente betreft snel uitgevoerd. Ook kijken we naar de rol van de rijksoverheid en de provincie. We kunnen dit als gemeente niet allemaal doen en dat hoeft gelukkig ook niet.

Overbrugging zelfstandige ondernemers en ZZP’ers 

Laborijn is direct gestart met het verstrekken van voorschotten in het kader van de door minister Koolmees aangekondigde Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (Tozo). De regeling is er voor zelfstandigen die op dit moment niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Mensen in die situatie hebben inmiddels een voorschot uitbetaald gekregen. Ik kreeg er veel complimenten over en deze heb aan Laborijn overgebracht.

Een onzekere tijd

De komende tijd is onzeker. In eerste instantie omdat meer mensen ziek zullen worden en zullen overlijden. Het verdriet en de angst is bijna niet voor te stellen. In tweede instantie ook vanwege de onzekerheid over het werk & inkomen van onze inwoners. Ik heb veel waardering voor mensen die op dit moment in de frontlinie staan. In de zorg, in de voedselvoorziening, met een eigen onderneming, met zieke familieleden. Maar ook mensen in de kinderopvang en het onderwijs: op afstand zorgen zij juist nu ook voor hun leerlingen of studenten.

Ik wens jullie allen toe dat je gezond bent en blijft. Ik zet mij in het gemeentebestuur, samen met de burgemeester en andere wethouders, volop in om het goede te doen. Hoe dan ook heeft het virus nu en ook in de komende tijd een impact op ons die we nooit hadden kunnen inschatten. Veel sterkte.