Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 december 2019

Weekbericht wethouder – week 51

Resultaten armoedebeleid 2019

Afgelopen week presenteerden we de resultaten van het armoedebeleid in een factsheet. Wij bieden in Doetinchem integrale schulddienstverlening met een breed scala aan diensten. In 2019 was er wederom een stijging van het aantal inwoners dat gebruik maakte van de diensten. Het aantal inwoners in armoede daalt weliswaar, maar het valt op dat mensen ons beter weten te vinden en helaas zien we dat de problemen complexer zijn en vaker een langere geschiedenis hebben. De financiële zelfredzaamheid van onze inwoners gaat door onze inzet vooruit.

In onze gemeente is in het afgelopen jaar een actieve coalitie tegen armoede gestart: ‘De Rondkomers’. De samenwerking van partijen blijkt cruciaal om mensen beter te bereiken en echt op weg te helpen. Met de theatervoorstelling ‘Grip op geld’ bereiken wij veel jongeren. We hebben een hoogwaardig aanbod in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis. Met Agem hebben wij een samenwerking opgezet rond energiearmoede.

Het aantal aanmeldingen voor het Meedoenarrangement stijgt nog langzaam. Ons arrangement blijkt een voorbeeld voor veel andere gemeenten in het land.

Vanaf de zomer van 2019 bieden wij zelf ook beschermingsbewind. Door dit toe te voegen aan de dienstverlening, hebben we alle onderdelen van inkomensbeheer onder één dak. We bieden zo nog meer maatwerk aan inwoners, bovendien denken we op termijn kosten te kunnen besparen.

 

Integratie en participatie statushouders

De nieuwe inburgeringswet moet verandering brengen in de huidige slechte inburgeringsresultaten. In Doetinchem hebben we ervoor gekozen om, vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet, al in 2020 regie te gaan voeren op een betere sociaal-culturele en sociaaleconomische integratie van statushouders. In de afgelopen maanden hebben wij met het Platform Nieuwe Nederlanders en betrokken partijen samen gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda is nauw verbonden aan diverse andere beleidsterreinen en wordt naar verwachting binnenkort vastgesteld. We geven hiermee invulling aan de brede intake en het Plan Inburgering en Participatie (PIP), met als doel dat alle statushouders meedoen aan de Doetinchemse en Nederlandse samenleving.

In de afgelopen week tekende een groep mensen de Participatieverklaring. Met Samen Doetinchem bieden wij statushouders in onze gemeente een goede start.

 

Werk & inkomen

In de afgelopen week maakte de gemeente Oude IJsselstreek bekend definitief uit Laborijn te treden. Ik had dat liever anders gezien, maar het biedt ook duidelijkheid. Voor inwoners van de gemeente Doetinchem wijzigt de dienstverlening in principe niet. Ik heb in de afgelopen tijd gezien hoe hard er bij Laborijn gewerkt is aan de verbetering van de dienstverlening. De resultaten daarvan zijn zichtbaar. Klanten weten Laborijn beter te bereiken, zowel telefonisch als fysiek. Ook ervaren zij dat er meer aandacht wordt besteed aan de uitleg over besluiten die genomen worden. Afgelopen week sprak ik de medewerkers van het team inkomen & maatschappelijke participatie. Ik heb hen gecomplimenteerd met de wijze waarop zij hun schouders onder de vernieuwde aanpak hebben gezet. Ik vind het bewonderenswaardig hoe zij zich elke dag inzetten voor het belang van onze inwoners. We spraken ook over de ingewikkelde balans tussen wet- en regelgeving enerzijds en de hulp aan inwoners anderzijds. In het afgelopen jaar hebben deze medewerkers, soms tegen de stroom in en onder ongemakkelijke omstandigheden, hun werk gedaan. Ik wens iedereen en met name hen fijne feestdagen en een goede start van 2020.