Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 oktober 2019

Weekbericht wethouder – week 40

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat gemeenten meer dan nu de regie moeten nemen om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Voor de regio Achterhoek is dit een belangrijke stap voorwaarts op de weg die wij met het ‘Actieplan Achterhoekse jongeren’ al ingeslagen zijn.

Thuiszitters

Vrijwel alle jongeren onder de 18 jaar volgen onderwijs. In de leeftijden daarna vinden de meeste jongeren werk. Een kleine groep jongeren van 16 tot 27 volgt geen opleiding, is niet aan het werk en ontvangt geen uitkering. Jongeren uit die groep die geen startkwalificatie hebben, noemen we thuiszitters. Het gaat in de Achterhoek om enkele honderden jongeren. De verwachting is dat zij de komende jaren alsnog met een hulpvraag in beeld komen bij het UWV, de gemeente of hulpverlenende instanties.

Integrale ondersteuning van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

We werken volgens een integrale en sluitende aanpak. In de Achterhoek werken we samen met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen (Entree-opleidingen, VSO- en PrO-scholen). Met deze partijen hebben we een actieplan opgesteld, zodat er een integraal aanbod voor jongeren ontstaat, vanuit een preventieve manier van denken. Sommige jongeren hebben baat bij een maatwerkoplossing. Binnen het actieplan is specifieke aandacht voor afstemming met werkgevers hierover.

Jongeren in beeld hebben en houden

Het doel is dat de Achterhoekse gemeenten alle jongeren in beeld hebben. Voorheen was dit niet eenvoudig, maar voor gemeenten is het sinds kort mogelijk om jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar in beeld te brengen. Daarvoor is de rapportage Jongeren in Beeld ontwikkeld. De gemeenten in de Achterhoek maken gebruik van deze rapportage, om jongeren zonder startkwalificatie in beeld te brengen. Maar het actieplan gaat verder. Ook jongeren van 18 jaar en ouder met startkwalificatie zullen wij in beeld brengen, omdat zij ook een loopbaanvraag kunnen hebben waarbij ondersteuning gewenst is.

Jongeren duurzaam naar werk begeleiden

Het aantal jongeren dat uitvalt zonder startkwalificatie daalt niet. Van elke RMC-regio wordt een vierjarig regionaal plan gevraagd om dit probleem aan te pakken. Jongeren die uitstromen uit VSO, PrO scholen en Entree-opleidingen hebben geen startkwalificatie. In de laatste jaren is er vanuit de Achterhoekse gemeenten aandacht besteed aan deze groep. Belangrijk is in de komende tijd nog dat meer jongeren van dagbesteding naar betaald werk gaan. Dit is de wens van veel jongeren zelf en draagt bij aan duurzame participatie.

In de arbeidsmarktregio Achterhoek werken we samen aan het volgende doel: In 2020 gaan alle Achterhoekse jongeren tussen de 16 en 27 jaar naar school, hebben werk of een betekenisvolle daginvulling. Daar moet nog veel voor gebeuren, maar we zetten met concrete acties de juiste stappen.