Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 september 2019

Weekbericht wethouder – week 39

Het regionaal Actieplan ‘Perspectief op Werk’ Achterhoek is met een positief advies naar staatssecretaris Tamara van Ark. Voor de zomer ondertekenden Koen Knufing (voorzitter VNO-NCW Achterhoek, mede namens MKB Nederland) en ik (wethouder centrumgemeente arbeidsmarktregio) de DOE-agenda. “Met deze agenda zetten we in op concrete activiteiten om een nog betere match tussen vraag en aanbod te realiseren.”

De DOE-agenda is in samenwerking met gemeenten, UWV, werkgever- en werknemersorganisaties en onderwijs opgesteld en past bij onze Achterhoekse aanpak, waarbij we de samenwerking tussen ondernemers, (onderwijs)organisaties en overheden benutten om te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Afgelopen week heb ik aan de thematafel ‘De Achterhoek werkt het fijnst’ de stand van zaken toegelicht.

Onze aanpak bestaat uit zes acties. De eerste actie betreft een breed oriëntatieprogramma voor werkzoekenden. De tweede tot en met de vijfde actie zijn elk afzonderlijk gericht op de voor onze regio kansrijke sectoren techniek, zorg, handel en schoonmaak. De zesde actie is de inrichting van een kennishub.

We zijn er blij mee dat de landelijke stuurgroep een positief advies heeft gegeven aan de staatssecretaris. Binnenkort hopen we op definitief positief bericht, zodat we de samenwerking een extra impuls kunnen geven en dat kunnen waarmaken waar wij samen voor staan: een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij nog meer mensen een goede werkplek vinden.