Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 september 2019

Weekbericht wethouder – week 37

Afgelopen week was de week van de alfabetisering. Maandagochtend begon ik in Amsterdam. Daar ondertekenden de 35 centrumgemeenten een akkoord met drie ministeries (vertegenwoordigd door minister Ingrid van Engelshoven) over de vervolgaanpak laaggeletterdheid. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf volgend jaar extra geld. Elke wethouder was gevraagd iemand mee te nemen. Jack Tucker vergezelde mij. Hij staat beter bekend als Magic Jack en liet op een fenomenale wijze zien dat je door zelf kansen te pakken kunt omgaan met je taalachterstand. Eerst moet er dan wel aandacht voor zijn en je moet in een situatie komen dat je je taalachterstand niet hoeft te verbergen. Hij vertelde over schaamte die daarbij hoort en mogelijkheden die er zijn om verder te komen met taal. In onze arbeidsmarktregio zullen we met partners volop een vervolg geven aan de aanpak.

Ik had een gesprek met Blik op Werk over de wijze waarop zij de kwaliteit bewaken van o.a. instanties die inburgeringstrajecten verzorgen. Het was niet een heel positief verhaal, want in Nederland wordt helaas misbruik gemaakt van de financiƫle inzet die de Rijksoverheid nu levert. Dat verandert wellicht met de nieuwe inburgeringswet. We spraken ook over mogelijkheden die er zijn om samen met Blik op Werk criteria op te stellen, waar een instelling op beoordeeld kan worden. Ik vind dat een werkwijze die erg past bij de regierol die gemeenten binnenkort krijgen.

Met het college hebben we intensief gewerkt aan keuzerichtingen in onze begroting. We hebben ook gereflecteerd op de reeds behaalde resultaten en de focus voor de komende tijd. Het gaf mij veel energie om dit samen met de burgemeester en andere wethouders te kunnen doen. We vormen met elkaar een sterk team met een brede blik op onze maatschappelijke opgaven.

Er was ook een inspirerende bijeenkomst met partijen die met de gemeente Doetinchem samen hebben gewerkt aan de uitvoeringsagenda integratie en participatie statushouders. Ook hadden we een ontmoeting met alle D66-wethouders in Gelderland. Al met al een was het een week met veel energie om de komende tijd weer veel goede dingen te doen.