Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 juli 2019

Weekbericht wethouder – week 28

Een interessante en drukke week is weer voorbij. Er is ontzettend veel gebeurd en besproken. Een paar momenten breng ik in dit weekbericht graag naar voren.

Visie op dienstverlening

De gemeente heeft meer taken gekregen, die deels op afstand uitgevoerd worden in uitvoeringsorganisaties. Ook verschuift de rol van de gemeente van regelgevend naar faciliterend of zelfs loslatend. Daarom was een geactualiseerde visie op dienstverlening nodig. Deze visie mocht ik op verschillende momenten bespreken en deze ligt volgende week voor aan de gemeenteraad. Uitgangspunt is het perspectief van de inwoner en we maken waar mogelijk gebruik van moderne technologie├źn.

Een nieuwe gemeentesecretaris?

In de afgelopen week waren de eerste gesprekken met kandidaten voor de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Doetinchem. Ik mocht samen met de voorzitter van de OR, een afdelingshoofd, een regisseur en een adviseur P&O de adviescommissie vormen. Het waren goede gesprekken, waarin we met kandidaten hebben gesproken over het werk van de gemeentesecretaris / algemeen directeur en de manier waarop de kandidaten dat zien en deze rol zouden uitvoeren. We hopen binnenkort onze adviserende rol af te ronden en de selectiecommissie te kunnen adviseren over de beste kandidaat.

Laborijn

Ook in de afgelopen week heb ik veel gesprekken gehad met medewerkers van Laborijn en afgelopen vrijdag was er een vergadering van het dagelijks bestuur. De begroting voor 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 was het belangrijkste agendapunt. Binnenkort gaat de begroting naar de gemeenteraden, zodat een zienswijze gegeven kan worden.

Met de gemeenteraad naar IrisZorg

Vrijdagmiddag was ik met een groep raadsleden te gast bij IrisZorg. We kregen informatie, gingen in gesprek en mochten een vergadering bijwonen van een groep bewoners van een groepshuis. Ik vond het confronterend om te zien wat verslaving met een mens doet. Ik heb veel waardering voor de medewerkers van IrisZorg (die vaak zelf een verslavingsverleden hebben) en ook voor de inwoners van onze gemeente die echt werken aan het omgaan met hun verslaving. We kregen heerlijk gebak aangeboden door de bewoners zelf gemaakt.

BBQ D66 Doetinchem

Vrijdagavond was de jaarlijkse BBQ van D66 Doetinchem. Wat een fijne sfeer en een gezelligheid. Mooi om (steun)fractie, bestuur en andere betrokkenen samen te zien. Hans Prein had het voortreffelijk verzorgd. We hadden zo echt even tijd om met elkaar te spreken over de afgelopen periode en vooruit te kijken naar de zomerperiode die voor ons ligt. Fijne zomer!