Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 juni 2019

Weekbericht wethouder – week 23

Besturen is mensenwerk

Afgelopen week was het jaarlijkse VNG-congres. Bijna drieduizend lokale bestuurders waren te gast in Barneveld. Naast ontspannen ontmoetingen met andere wethouders en burgemeesters, was dinsdag voor mij ook een dag van reflectie. Zeer inspirerend vond ik het gesprek met burgemeester Bart Somers. In de achttien jaar dat hij burgemeester van Mechelen (Vlaanderen) is, heeft de stad een ander gezicht gekregen. De stad stond er in de jaren 90 niet goed op. Een negatieve sfeer, mensen zaten met zichzelf in de knoop. Er was steeds meer armoede en minder begrip voor anderen. De politiek had er geen antwoord op.

Burgemeester Bart Somers heeft vanaf die tijd het voortouw genomen om de eilanden die er in de Mechelse samenleving waren met elkaar in verbinding te brengen. Als progressief politicus zag hij diversiteit als iets positiefs. Hij bereikte dat mensen niet alleen met hun eigen culturele omgeving in contact kwamen, maar er ontstond (soms verplicht) verbinding met anderen. Hij is wars van populisten, waarvan Somers zegt dat zij verschillen gebruiken om mensen tegen elkaar op te zetten. In Mechelen ging men het samen doen. Geen gemakkelijk uitgangspunt.

Somers is van mening dat je van eenieder in de samenleving veel mag verwachten. “We moeten ons allemaal aanpassen, allemaal integreren in de nieuwe realiteit, en niet vanuit onze stoel kijken naar mensen uit de immigratie, die hier vaak zijn geboren en opgegroeid, als tweederangsburgers over wie wij oordelen of ze zich onvoldoende hebben aangepast of niet. U moet ook inspanningen doen en accommoderen aan de nieuwe samenleving die we zijn.”

Weekbericht wethouder – week 23

Een mooi Doetinchems voorbeeld voor maatschappelijke verbinding trof ik afgelopen week aan tijdens mijn bezoek aan het bedrijf van Timo, Ruth en Gert-Jan Spit. Bij betwice zag ik hoe je concreet perspectief biedt aan mensen met heel verschillende achtergronden. Zij bieden kansen aan de prioritaire groepen die we willen begeleiden naar werk: jongeren en statushouders. Zij leveren optimale kwaliteit aan opdrachtgevers en doen dat in de eerste plaats door dagelijks te investeren in mensen.

Weekbericht wethouder – week 23

In de komende week komt Berenschot met de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek naar de situatie bij Laborijn. Ik merk dat betrokken er gespannen onder zijn. Voor mijzelf geldt dat ook. Ongeacht wat de uitkomst is, ben ik mij ervan bewust dat het erop aan komt dat we elkaar blijven vinden. Ieder in zijn of haar rol, maar bovenal samen gericht op een goede dienstverlening aan onze inwoners. Dat we daarbij van eenieder wat kunnen en moeten verwachten, dat is voor mij een gegeven. Mensenwerk.