Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 mei 2019

Weekbericht wethouder – week 18

Verslavingspreventie

Ieder mens is gevoelig voor genot en geluk en daarmee snel verslaafd. Voor de meeste verslavingen geldt dat ze niet handig zijn en soms ronduit schadelijk.

Verslaafd

Zelf ben ik verslaafd aan hardlopen. Als ik een paar dagen niet gelopen heb dan merk ik dat het weer moet gebeuren. Het zal met endorfine te maken hebben. Ook ben ik verslaafd aan het gebruik van mobiele apparatuur, tenminste als ik kijk naar de zo mooi bijgehouden ‘schermtijd’. En, zo merkte ik de afgelopen maanden tijdens IkPas, ik geniet ook wel erg van alcohol. Een biertje of wijntje bleek ik echt te missen.

Agenda

In opdracht van de gemeenteraad hebben wij in de afgelopen maanden gewerkt aan de Preventieagenda Verslaving. Met deze agenda beogen we verschillende vormen van verslaving en de bijbehorende risico’s te voorkomen dan wel te verminderen. Eerst is een inventarisatie gemaakt van wat er allemaal al gebeurt. Dit biedt een mooi overzicht van alle initiatieven waar de gemeente bij betrokken is.

Preventie als uitgangspunt

Aandacht voor thema verslaving zou smal ingevuld kunnen worden. Als overheid laat je het dan aan inwoners zelf over. Ieder zal eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Aan de andere kant zou je ook meer regels kunnen opstellen en je zou in dat paradigma de handhaving van die regels kunnen versterken. De opdracht van de gemeenteraad was echter preventie als uitgangspunt te nemen. Daarom hebben we gekozen voor een preventiemodel, waarin educatie, regelgeving en handhaving samen op gaan. Niet alles aan de inwoner overlaten, maar ook geen betutteling. Dat jongeren de belangrijkste doelgroep zijn, past in het toekomstgerichte voornemen.

Voorlichting

In de gemeente Doetinchem wordt er over het algemeen net iets meer gerookt en gedronken dan in de rest van Nederland. Daarom is het zaak dat er (in lijn met het Nationaal Preventieakkoord) ook in onze gemeente volop ingezet wordt op een rookvrij Doetinchem en afname van problematisch alcoholgebruik. Bij verslaving aan middelen vind ik het net als bij verslaving aan gedrag zoals online (game)verslaving in eerste instantie zaak dat mensen weten wat het is en wat het met je doet. Aan de voorkant kun je ervoor zorgen dat mensen bewuste keuzes maken. Daarbij is het goed dat kinderen zo min mogelijk in aanraking komen met alcohol, tabak en drugs en dat we jongeren vooral leren zelf kritisch te kijken naar hun gedrag en keuzes. En dat wordt steeds belangrijker… er valt juist nu zo enorm veel te kiezen!

Lachgas

Interessant in dit verband is de actuele discussie over het gebruik van lachgas als partydrug. Enkele gemeenten stellen er regels voor op en gemeenten roepen kamerleden op met landelijk beleid te komen. Vooralsnog is er echter ook nog veel onduidelijk. Gaat het om een hype? Hoe schadelijk is het? Hoe uitvoerbaar is een verkoopverbod of het bepalen van een leeftijdsgrens? Het lijkt me overigens sterk dat iemand er verslaafd aan raakt. In elk geval is het zaak dat we jongeren adequaat informeren met de kennis die er is, zodat zij zelf keuzes kunnen maken.