Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 april 2019

Weekbericht wethouder – week 15

Functiecreatie

In de afgelopen week heb ik weer verschillende bedrijven bezocht, waaronder Van Egmond Groep en Jumbo Supermarkten. Met beide werkgevers heb ik gesproken over functiecreatie.

Bij Van Egmond heeft dat in de afgelopen jaren concreet vorm gekregen door bij het samenstellen van elektrische schakelpanelen kritisch te kijken naar de verschillende onderdelen van de werkzaamheden. Relatief eenvoudig werk als het samenstellen van kabelverbindingen en het verpakken van de eindproducten bleek uitstekend geschikt voor een bredere groep mensen. Zo bleef er voor andere medewerkers meer tijd over om het gespecialiseerde werk te verrichten. Vincent Kok, hoofd werkvoorbereiding en productie bij Van Egmond: “De kracht van de samenwerking is de mensen dáár inzetten, waar ze de kennis en expertise voor hebben.”

Pieter Hubers, filiaalmanager bij Jumbo Supermarkten: “Bij het inzetten van mensen uit de doelgroep blijft persoonlijk contact het belangrijkste. Maar dat geldt sowieso voor alle werknemers die bij ons in dienst zijn.” Ook hij bekijkt al jarenlang kritisch de werkzaamheden in de supermarkt en gaat dan na of daar mensen met andere (on)mogelijkheden op kunnen worden ingezet. In de supermarktbranche is dat nog niet overal de normale gang van zaken en dat vindt de vindt Pieter Hubers een gemiste kans, omdat er volgens hem voldoende mogelijkheden zijn. Hij heeft in zijn team heel verschillende mensen die elkaar prima aanvullen. Bij het brood en in de bevoorrading zijn prima mogelijkheden, bij de kassa is het helaas nog niet gelukt.

Benieuwd naar functiecreatie?

Bij functiecreatie worden in het bedrijfsproces de complexe taken onderscheiden van de minder complexe taken. Daarvoor worden de functies en de werkprocessen in het bedrijf onder de loep genomen en opnieuw ingericht. Uitgangspunt is dat de werkprocessen die in het bedrijf plaatsvinden, soepel moeten blijven verlopen of zelfs worden geoptimaliseerd. Functiecreatie vraagt veelal om het opzetten van een businesscase, oftewel het financieel onderbouwen van de mogelijkheden en het herinrichten van bedrijfsprocessen. Het Werkgeversservicepunt heeft hier ervaring mee en kan voor een bedrijf of instelling een advies opstellen over functiecreatie in de specifieke context.