Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 maart 2019

Woordvoering koersdocument omgevingswet

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28-03-19 heeft Jordy Mullink namens D66 Doetinchem woordvoering gedaan over het koersdocument omgevingswet. De woordvoering is hieronder te lezen:

Voorzitter, dank u wel,

De omgevingswet hecht een grote waarde aan maatwerk en participatie, waar wij een groot voorstander van zijn. Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee in onder andere het verwachtingenmanagement. Er kunnen bijvoorbeeld verkeerde verwachtingen worden gewekt over de mate waarin de uitkomsten van het participatieproces bij het uiteindelijke besluit worden betrokken. Als inwoners vooraf de indruk hebben dat  er naar hen geluisterd wordt maar vervolgens wordt er met de inspraakresultaten niks gedaan dan worden ze terecht boos. Daarom vinden wij dat de kaders vooraf volstrekt helder moeten zijn om achteraf teleurstelling te voorkomen. Wij vertrouwen erop dat het college hier hetzelfde over denkt.

Verder heeft de omgevingswet als doel om het omgevingsrecht eenvoudiger en beter te maken. Een doelstelling hierbij is dat het omgevingsrecht flexibeler wordt ten opzichte van het huidige systeem. Voor gemeenten kan dit echter leiden tot een minder duidelijke positie van de gemeenteraad doordat er via delegatie van bevoegdheden meer ruimte aan bestuursorganen wordt geboden om van algemene voorschriften af te wijken.

Tot slot willen wij daarom aandacht vragen voor erkenning van de democratische rol van de gemeenteraad, die door de komst van de omgevingswet beperkter kan worden. Want het college kan zonder toestemming van de raad van de regels uit het omgevingsplan afwijken. Laten wij daarom terughoudend zijn om de bevoegdheid om delen van het omgevingsplan vast te stellen aan het college te delegeren. Ook vragen wij actief en tijdig geïnformeerd te worden over plannen van het college indien deze afwijken van de regels uit het omgevingsplan.