Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 maart 2019

Weekbericht wethouder – week 11

Vorige week was ik een paar dagen vrij (vandaar dat er geen weekbericht was) en deze week waren er veel verschillende activiteiten. Wat een afwisselende week! Ik beperk me tot een aantal punten, want het voert te ver om elke dag te beschrijven.

Overleg Gedeputeerde Staten

We kwamen met het zogenaamde RS4-netwerk bij elkaar in het provinciehuis. Het RS4-netwerk bestaat uit de provincie en de gemeenten Doetinchem, Harderwijk, Tiel en Zutphen. Met de colleges hebben we gesproken over de specifieke rol van deze centrumgemeenten en de afstemming met de provincie. Geconstateerd wordt dat de gemeenten vaak net te klein zijn om voldoende slagkracht te hebben, maar dat er op tal van terreinen wel veel verwacht wordt. We hebben ingebracht dat we kennisdeling van belang vinden over de onderwerpen van omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de specifieke positie van onze gemeente in de Achterhoek t.a.v. zorg (ziekenhuis), onderwijs (behoud kwaliteit) en bereikbaarheid (verbinding Achterhoek met westen van Gelderland). Na de verkiezingen krijgt de samenwerking aan de hand van de opgestelde agenda verder vorm.

DOE-dag Doetinchem On Stage

Afgelopen donderdag was de DOE-dag van Doetinchem On Stage. Leerlingen van het Zone.College en Metzo College gingen op werkbezoek bij verschillende bedrijven en instellingen. Ik ging op bezoek bij Heel Metaal, waar leerlingen waren die in de toekomst willen werken in de metaaltechniek. Na een introductie over het bedrijf, gingen leerlingen zelf aan de slag. Ook keek ik bij Zegers Bouw, waar leerlingen zelf aan de slag gingen met houtbewerking. Ik had vooraf niet verwacht dat daar ook flink wat computerkennis voor nodig is. Tot slot mocht ik mee op de DAF-vrachtwachten bij Bakker Bedrijfswagens. Bij dit bedrijf ondergingen leerlingen hoe het is om reparatie en onderhoud te verrichten aan trucks en bedrijfswagens. Stuk voor stuk innovatieve bedrijven, met volop enthousiaste leerlingen om er straks aan het werk te gaan.

Onderzoek Laborijn

In de afgelopen twee weken heb ik me samen met andere bestuursleden gericht op methoden om onderzoek te laten doen naar de dienstverlening van Laborijn. We hebben daarvoor verschillende bureaus benaderd en zij hebben hun aanpak gepresenteerd. Doel van het onderzoek zal onder meer zijn duidelijk te krijgen of klachten incidenteel van aard zijn of dat onheuse bejegening van klanten vaker voorkomt. Wij vinden het belangrijk dat dit onderzoek snel start en we gaan er van uit dat het uitkomsten oplevert, waarmee Laborijn de dienstverlening kan verbeteren.

Unieke Werkgever Award

Tijdens het werkgeverscongres van het Werkgeversservicepunt Achterhoek mocht ik de Unieke Werkgever Award uitreiken. Na inspirerende speeches over inclusief ondernemen, kwam Timmerije op het podium om de prijs in ontvangst te nemen. Dit bedrijf is een prachtig bedrijf, waarvan de jury vond dat zij echt een voorbeeld zijn. Ze kijken naar kansen om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt plekken te bieden. In de zaal zag ik volop enthousiasme bij de andere werkgevers die ook hun beste Achterhoekse beentje voor zetten om inclusief te ondernemen. We (UWV en gemeenten) hebben het doel in de Achterhoek binnenkort 1000 unieke werkgevers te hebben, zodat alle mensen die van deze werkgevers een steuntje in de rug nodig hebben om toch werk te kunnen doen, ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. Wil je ook socialer ondernemen? Zie je kansen om mensen een plek te geven op de arbeidsmarkt? Neem dan contact op met het werkgeversservicepunt. Elke werkgever krijgt een eigen accountmanager toegewezen.

Campagne

Nu is ook het laatste weekend voor de verkiezingen. Dat betekent: campagne! Er kwamen verschillende D66-kopstukken naar Doetinchem. We hebben samen geflyerd en gesprekken gevoerd met het winkelend publiek. Verschillende mensen kwamen naar ons toe om te spreken over het klimaatakkoord, kansengelijkheid en onderwijs. Ook vandaag bleek dat het veel mensen vaak gaat om landelijke thema’s. Daarom was het extra leuk dat Raoul Boucke (Europa), Stientje van Veldhoven, Joost Sneller, Achraf Bouali, Maarten Groothuizen (Nederland), Antoon Kanis, Stan Hellegers, Loes ten Dolle (Gelderland) en verschillende andere D66-helden aanwezig waren. Wat een team! Ik #kiesvoordetoekomst aanstaande woensdag!