Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 februari 2019

Weekbericht wethouder – week 8

Laborijn

Afgelopen week was er in de media veel aandacht voor Laborijn. Aanleiding was een brief van de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek over zorgen ten aanzien van de dienstverlening van Laborijn. In het dagelijks bestuur van Laborijn hebben we erover gesproken. We hebben de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek een antwoord gegeven, waarin we erkend hebben dat het helaas voor komt dat cliënten zich niet op een goede manier benaderd voelen. Laborijn heeft daarom in de afgelopen jaren concrete verbeteracties ondernomen. Ik heb me daarvan in de afgelopen tijd actief op de hoogte laten stellen en ik zie dat medewerkers van Laborijn er hard aan werken om de kwaliteit van de dienstverlening, waar dat nodig is, te verbeteren. Vanaf de periode van de raadswerkgroep regelarme bijstand in de gemeente Doetinchem tot het plan van aanpak ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’, steeds werd er actief aandacht gevraagd voor en werk gemaakt van de verbetering van de dienstverlening. Voor Laborijn als organisatie, voor de medewerkers en ook voor de cliënten was afgelopen week een heftige en verdrietige week. Als je naar eer en geweten goed je werk doet voor Laborijn en als je klant bent bij deze mooie organisatie, dan doet het pijn om te zien dat er in deze mate en op deze manier onvrede geuit wordt. Onduidelijk blijft nu of de klachten incidenteel van aard zijn of dat onheuse bejegening van klanten vaker voorkomt. Om daarover duidelijkheid te krijgen, heeft het dagelijks bestuur besloten een onafhankelijk extern onderzoek uit te laten voeren.

Meedoenmagazine

Is het Meedoenmagazine afgelopen week ook bij jou op de deurmat gevallen? Ik ben er ontzettend trots op! Dit jaar hebben we ervoor gekozen om in het magazine alle ruimte te geven aan verschillende initiatieven die het Meedoenarrangement in onze gemeente mogelijk maken. En we hebben fijne ambassadeurs dit jaar. Zij zetten zich in om van het Meedoenarrangement een succes te maken: Hidde Jurjus, Erkan Yalcin, Marloes Wesselink en Peter Bob Peerenboom. Heb je het magazine nog niet? Haal het dan even op bij Buurtplein, Laborijn of bij de gemeente.

ICT en automatisering

In de collegevergadering hebben we afgelopen week stil gestaan bij verschillende aspecten rond ICT en automatisering. De rapportage interne toetsing AVG 2018 is besproken. In dat rapport komt een aantal belangrijke verbeteracties naar voren om de gegevensbescherming bij gemeente Doetinchem verder te verbeteren. Het privacy-bewustzijn gaan we bijvoorbeeld met bewustwordingsacties verder verhogen.

We hebben ook stil gestaan bij de ICT-samenwerking. De gemeente Doetinchem is in dat opzicht gastheer voor de automatisering bij 13 gemeenten/instellingen in de Achterhoek. Deze samenwerking gaat naar volle tevredenheid van betrokken partijen. Het college heeft er met interesse kennis van genomen.

Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

Tijdens de bijeenkomst van de Achterhoekse thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt hebben we drie hoofdlijnen bepaald: (1) doorontwikkeling hybride leervormen, (2) ontwikkelen fonds voor vakmanschap en (3) terugdringen taalarmheid. Met deze hoofdlijnen willen we bereiken dat in 2025 vraag en aanbod op de arbeidsmarkt meer in evenwicht zijn. Eerder al hadden we bepaald dat de sectoren waar we ons expliciet op richten Techniek (waaronder naast de maakindustrie ook de bouw en logistiek vallen) en Zorg zijn. Inclusief werkgeven en werknemen is een belangrijk punt, waar werkgevers, vakbonden en ik mijn inbreng weer op hebben mogen geven.

Omgevingswet

In De Steck was afgelopen week de Omgevingswet-markt. Bij de verschillende marktkramen werd informatie uitgewisseld over alle aspecten die te maken hebben met de invoering van de Omgevingswet. Ook tijdens de informatieve raad stonden we stil bij de volgende fase en kregen we een inkijkje in het Koersdocument. In elk gebied in de gemeente Doetinchem spelen belangrijke vragen. De bedoeling is dat we er met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden samen een succes van maken. Ik vind dat een flinke uitdaging. Zelf mag ik straks bijvoorbeeld in Langerak met de inwoners kijken naar de toekomstplannen. Het was een onzekere en verdrietige week voor de werknemers van Vulcanus. Ik leef met hen mee en hoop dat zij zekerheid terug zullen vinden voor wat betreft hun baan.

Het is mooi weer. Geniet van het weekend.