Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 februari 2019

Weekbericht wethouder – week 6

Het was een mooie, drukke week. Voor mij betekende dat flink schakelen tussen veel verschillende activiteiten. Zoals elke week, sta ik ook nu stil bij een aantal in het oog springende thema’s.

Actieplan Achterhoekse Jongeren naar week, school of zinvolle daginvulling

Het gaat goed met de economie, de werkeloosheid daalt. Het percentage jongeren dat niet werkt of geen opleiding volgt is in Nederland het laagst van alle EU-landen. Toch blijft het voor een groep jongeren in een kwetsbare positie niet gemakkelijk om de weg naar werk of school te vinden. In de Achterhoek werken we er met onderwijsinstellingen, gemeenten en UWV al jaren hard aan om hen op weg te helpen. Het actieplan is een nieuwe stap in die samenwerking. Alle jongeren zonder startkwalificatie, die niet staan ingeschreven op school, geen werk hebben en geen uitkering worden actief benaderd. Doel is dat we bereiken dat in 2020 alle Achterhoekse jongeren tussen de 16 en 27 jaar naar school gaan, werk hebben of een betekenisvolle daginvulling. Aan het actieplan werken de volgende partners mee: Graafschap College, UWV, VSO (Het Bariet, De Korte Dreef, De Ziep), PRO (Pronova, MaxX, Symbion, Prakticon) en de Achterhoekse gemeenten. Afgelopen maandag kwam de stuurgroep bij elkaar. Op korte termijn wordt de vacature voor een aanjager voor dit plan gepubliceerd.

Woningaanpassingen statushouders

Woningcorporatie Sité verzorgt in goede afstemming met de gemeente Doetinchem de huisvesting van statushouders. In toenemende mate krijgt de gemeente gezinnen van vergunninghouders toegewezen die bestaan uit zeven of meer gezinsleden. Omdat deze aantallen in Nederlandse gezinnen niet vaak voorkomen, is de woningvoorraad hier niet op berekend. We hebben besproken hoe we in de komende tijd kunnen anticiperen op deze ontwikkeling.

Beleidsregels Participatiewet

In het College van B&W zijn afgelopen dinsdag enkele beleidsregels vastgesteld, waarmee we beogen de uitstroom naar werk te stimuleren. In het plan van aanpak Regelarme bijstand is destijds het harmoniseren van beleidsregels als actie opgenomen. Bij werk dat bijdraagt aan arbeidsinschakeling is er meer ruimte voor inkomstenvrijlating. Bij medische urenbeperking wordt de vrijlating zo eenvoudig mogelijk ingericht en de premie bij werkaanvaarding moet voorzien in kosten die komen kijken bij het starten met werk. Ik ben er blij mee dat we met deze beleidsregels voor onze inwoners de nodige belemmeringen kunnen wegnemen.

Ontwikkelen Naar Werk bij Laborijn

Woensdag werd ik door medewerkers van Laborijn meegenomen in hun werkzaamheden. We hebben gesproken over alles wat er speelt rond de Werkacademie. Ik heb gehoord hoe de trainingen en opleidingen worden ingericht. We stonden stil bij re-integratie en jobcoaching. Specifieke aandacht hadden we voor de SW-medewerkers en de positieve ervaringen bij detachering. De professionaliteit van de medewerkers heeft me vertrouwen gegeven in de verdere uitvoering van het plan van aanpak.

Gasthuisfonds

Een prettige ontmoeting had ik ook met de provisor en secretaris van het Gasthuisfonds. We hebben stil gestaan bij de ervaringen bij de hulpverlening in 2018 en actuele ontwikkelingen rond de aanvragen besproken. Fijn dat dit fonds er is en dat we op een goede manier samenwerken om mensen te helpen die noodzakelijke uitgaven niet kunnen betalen.

Participatieverklaring

Een mooie groep mensen kwam afgelopen donderdag naar het stadhuis om de participatieverklaring te tekenen. Het ondertekenen van de verklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering in Nederland. In onze gemeente verzorgt ‘Samen Doetinchem’ het traject. Nieuwkomers maken kennis met de Nederlandse normen en waarden. Er wordt gesproken over hoe je mee kunt doen door opleiding en werk. Ik mocht de mensen toespreken en welkom heten. Men ondertekende de verklaring. Aansluitend sprak ik met een jurist uit Thailand, een apotheker uit Oekraïne en een financieel medewerker uit Afghanistan. Alle drie hadden zij hun toekomstplannen en verwachtingen en ik merkte dat zij daar actief werk van maken, naast het zo goed en snel mogelijk leren van de Nederlandse taal. Wil je in de toekomst een keer aanwezig zijn bij dit moment? Laat het aan me weten.

Komt voor de bakker

Het was ‘vette vrijdag’ bij Gaabs en ik mocht mee-lunchen. Met taart als toetje! Stichting ‘Komt voor de bakker’ biedt dagbesteding, maar ook begeleiding en re-integratie. Ik sprak met een groepje taartenbakkers over hun toekomstplannen. Hier werd maar weer duidelijk: elk mens heeft zijn kwaliteiten. Ze komen alleen niet bij iedereen even gemakkelijk naar voren. Gabi: keep up the good work!