Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 januari 2019

Weekbericht wethouder – week 4

Wat veel mooie en grappige reacties kreeg ik naar aanleiding van het krantenartikel ‘Wethouder Jorik Huizinga kan ook heel hard lopen’. Ik was er de hele maandag verlegen van. Stiekem heb ik er erg om gelachen, ‘heel hard’ is een vrij subjectief begrip. Feit is wel dat ik erg genoten heb van het feit dat ik na lange tijd weer in vorm was om heerlijk over de Montferlandse heuvels te rennen. In de collegevergadering kwam ik er niet onderuit te trakteren.

Maandagmiddag sprak ik met een aantal betrokkenen van het Werkgeversservicepunt en de gemeente Doetinchem over SROI. Centrale vraag: hoe creëren we meer kansen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie? Wat is onze eigen rol (gemeente) en wat zijn de mogelijkheden voor andere instellingen en bedrijven. Het is een thema uit de coalitieagenda, waar we nu door een pilot met het WSP concreet invulling aan geven. We kijken daarbij naar de monitor.

Er was tijd voor het college om de stand van zaken op te maken en te kijken naar ieders inbreng in het realiseren van onze doelen om de gemeente Doetinchem weer een stuk mooier te maken. Ook nam ik tijd voor afstemming met collega-wethouders in de regio Achterhoek. We werken nauw samen als het gaat om werk & inkomen en ik merkte opnieuw dat participatie bij alle colleges een belangrijk thema is, verbonden met het gehele sociale domein. Initiatieven bij gemeenten, SDOA en Laborijn zijn er ook om van elkaar te leren en samen nieuwe (regelarme?) wegen te verkennen.

Rond het plan van aanpak ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’ heb ik afgestemd met verschillende raadsleden. Ik heb hen verteld over het belang van deze aanpak en de kansen die het biedt voor werk en maatschappelijke participatie van inwoners. Dat Laborijn daar de komende tijd flink op inzet, door mensen uit te nodigen voor de Werkacademie vind ik een kansrijke en belangrijke stap. Spannend ook, omdat het ook om mensen gaat die al lang niet in gesprek zijn geweest over hun talenten en kansen. Ook gaat het om mensen die wellicht nooit hebben mogen ervaren hoe fijn het is om collega’s te hebben en zelf een inkomen te verwerven.

Inspirerend was ook een gesprek met Evelyn Wannet en Sylvia van Drenth van Twomorrow. We hebben gesproken over werken met een psychische kwetsbaarheid. Ze geven integratie vorm vanuit en met de GGZ-behandelaar. Een gevoelig thema, want niet elke behandelaar is ervan overtuigd dat het perspectief van (betaald) werk reëel is voor mensen die (medisch) behandeld worden. Ik vind dat je, als je dat wel goed doet, echt werkt aan perspectief voor mensen. In het kader van ons regionale project ‘Avontuur in de structuur’ gaan we er een vervolg aan geven.

Donderdagavond was de beeldvormende raad. Ik kreeg veel vragen over het plan van aanpak van Laborijn en de beoogde resultaten. Ik vond het mooi om te merken dat resultaten ook volgens raadsleden gaan over wat onze inwoners ervan merken en niet alleen over geld en cijfermatige targets. Die zijn uiteraard van belang, maar ik zag ook bij raadsleden dat zij van mening zijn dat Laborijn intensiever de slag zal moeten gaan om mensen, waar dat nog niet zo is, perspectief te bieden. In de Werkacademie van Laborijn gaat het over mogelijkheden van mensen en een goede afstemming met werkgevers en maatschappelijke organisaties.

Op vrijdag hebben we met het dagelijks bestuur en de directie van Laborijn nader afgestemd. Hoewel het tempo en de aanpak in de Laborijn-gemeenten verschillend is, hebben we vastgesteld dat we werken aan hetzelfde doel. Tussendoor kon ik even op de schaats: wat een mooie ijsbaan hebben we toch in Doetinchem. ‘s Avond ben ik op bezoek geweest bij de PvdA. Zij hadden het zogenaamde Roze Kafé, waar stil gestaan werd bij LHBTI-beleid in Gelderland. Mooi dat er landelijk initiatief is om samen deel te nemen aan de Canal Parade.

In dit weekend heb ik piketdienst. Dit houdt in dat ik als loco-burgemeester beschikbaar ben voor acute situaties rond openbare orde en veiligheid. Ik ervaar dat als een verantwoordelijke rol en ik ben alert en bereikbaar voor hulpdiensten en zorginstellingen. Hopelijk is het een rustig, fijn en goed weekend voor al onze inwoners.