Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 januari 2019

Weekbericht wethouder – week 3

De maandagochtend staat altijd in het teken van het portefeuilleberaad. Met ambtenaren bespreek ik dan alle verschillende dossiers. Het is een wonderlijk gebeuren. Groepjes ambtenaren staan klaar om 10 minuten met een wethouder of de burgemeester te spreken over een onderwerp. Het betekent voor mij altijd een flink stuk voorbereiding, want alle te bespreken stukken wil ik goed gelezen hebben. Afgelopen maandag spraken we o.a. over ict-dienstverlening, armoede & participatie en volksgezondheid. In een aantal gevallen ging het om stukken die ter besluitvorming in het college waren voorbereid. Meestal is het p-beraad ook de laatste stap, voordat een stuk in route gaat ter besluitvorming. Die route is een vaste procedure, waarbij verschillende betrokkenen hun handtekening moeten zetten.

Maandagmiddag was ik aanwezig bij de vergadering van het dagelijks bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. In deze gemeenschappelijke regeling werkt de gemeente Doetinchem samen met 21 andere gemeenten aan diverse raken rond gezondheid van onze inwoners. In het dagelijks bestuur zit ik samen met wethouders uit Apeldoorn, Elburg, Epe, Nunspeet en Winterswijk. Ook de burgemeester van Zutphen is lid van net dagelijks bestuur. We hebben veel actuele thema’s besproken en de vergadering van het algemeen bestuur in februari voorbereid.

We hadden een fijne nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers van Laborijn op de Vijverberg. Na toespraken van de directeur van De Graafschap en de directeur van Laborijn, mochten we genieten van een stamppotbuffet. Directie, managers en teamleiders zorgden voor de bediening, dat was ontzettend leuk. Er waren ongeveer 550 mensen en daarmee was het een geslaagde bijeenkomst.

Op maandagavond was de fractievergadering van D66. We hebben de komende beeldvormende raadsvergaderingen besproken en ook de voorbereiding op de komende verkiezingen. Het is fijn om te zien dat we in onze gemeente steeds meer actieve leden hebben. Iedereen draagt zijn steentje bij in de gesprekken, waardoor de vier raadsleden en raadsopvolger prima voorbereid zijn en hun politieke agenda kunnen invullen en waarmaken. Ik heb maandagavond ook met twee andere fracties mogen afstemmen over de beeldvormende raad van 24 januari. Ik vind het fijn om op die manier te werken en ook buiten de raadszaal tijd te nemen om thema’s die van belang zijn voor onze inwoners met elkaar te bespreken.

Op dinsdag was de collegevergadering. Meestal is er een hele lange lijst aan stukken, maar deze keer was dat te overzien. Daardoor hadden we meer tijd om met elkaar stil te staan bij strategische onderwerpen. De opzet daarvan is dat we met de burgemeester en wethouders afstemmen over de strategie rond bredere thema’s in onze eigen gemeentelijke organisatie en de regio. We gingen met elkaar naar Vreden, waar we de andere burgemeesters en wethouders van de zeven Achterhoekse gemeenten ontmoetten. Het thema ‘Grenzhoppers’ stond centraal. De burgemeester van Vreden vertelde hoe de samenwerking over de grens concreet vorm krijgt en wat dat nu en in de toekomst betekent voor o.a. de arbeidsmarkt. Extra leuk is dat later deze week bekend werd dat gastheer Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk, gekozen werd als beste bestuurder. Ik heb hem van harte gefeliciteerd met deze (terechte) prijs.

Woensdag was het Wethoudersoverleg Werk & Inkomen. We kwamen deze keer met de acht wethouders bij elkaar in Montferland (Didam). Ook de regiomanager van het UWV en de directeuren van SDOA en Laborijn waren aanwezig. We hebben met elkaar gesproken over de gezamenlijke aanpak in onze arbeidsmarktregio en benoemden concreet de doelen voor het Werkgeversservicepunt Achterhoek in 2019. We werken samen aan één werkgeversbenadering. Goed vond ik het dat we er met elkaar een speerpunt van maken eerst snel een beter zicht te hebben van de individuele werkzoekenden, dat we het hebben over targets, maar ook dat we ons voornemen een brede inzet te plegen op Social Return on Investment (SROI).

‘s Middags mocht ik samen met collega wethouder Jos Hoenderboom (Oost Gelre), Hans Martijn Ostendorp (De Graafschap) en Edwin van der Vliet (UWV) op de middenstip van stadion De Vijverberg de overeenkomst ondertekenen, waarin we de actieve samenwerking tussen De Graafschap en het Werkgeversservicepunt Achterhoek bekrachtigden. De samenwerking richt zich op participatie: (betaald) werk stelt mensen in staat mee te doen. Het helpt dat De Graafschap daarin een actieve rol neemt, omdat ondernemers elkaar op de Vijverberg ontmoeten. Daarnaast is de club ook een plek waar veel inwoners die niet eenvoudig een plek vinden op de arbeidsmarkt graag komen.

Er was veel belangstelling voor de Kazemat. Er waren rondleidingen, waar veel mensen op af kwamen. Ik heb veel geleerd over de achtergrond, het ontstaan en wat we nu eigenlijk nog terug kunnen zien over de historie van de . Indrukwekkend en prachtig om te zien hoe mooi het behouden is gebleven. In een stad waar in cultuurhistorisch opzicht veel dingen niet meer aanwezig zijn, is het extra bijzonder om dit samen te mogen beleven.

UWV kwam in de afgelopen week met recente informatie over de arbeidsmarkt in de Achterhoek. Het aantal WW-uitkeringen in onze arbeidsmarktregio is sterk gedaald. In de gemeente Doetinchem daalde het aantal uitkeringen in het afgelopen jaar met 26% naar 811. Belangrijkste achtergrond hiervan is dat bedrijven het erg goed doen. In mijn gesprekken met ondernemers hebben we het in toenemende mate over de zorg die er bij bedrijven is om voldoende goed personeel te vinden.

Vrijdagmiddag kwamen we bij elkaar voor de borrel van D66. Met een mooie groep (steun)fractieleden hebben we geproost op een fijne betrokkenheid van D66 in onze gemeente. We bespraken politieke thema’s, maar ook veel persoonlijke dingen die voor mij de drijfveren van onze mensen mooi tekenen en ook maar weer laten zien: er is ook een heel inspirerend leven naast al onze politieke drukte. Fijn weekend!