Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 januari 2019

Weekbericht wethouder – week 2

De kerstperiode zit erop en 2019 is nu echt begonnen. Net voor kerst mocht ik met een bus vol inwoners uit onze gemeente een dag naar de Winterefteling. Stichting Het Vergeten Kind had ons gevraagd of er in Doetinchem gezinnen waren die daarvoor in aanmerking zouden komen. Buurtplein heeft een selectie gemaakt en samen met jeugd- en gezinswerkers Marjolein Hessels en Jolien Kampshof gingen we in de Hartenhuis bus op reis voor een indrukwekkende en fijne dag. Om uiteenlopende redenen zouden deze gezinnen normaal gesproken nooit naar de Efteling kunnen gaan. Het enthousiasme van de kinderen en het even kunnen loslaten van de problemen heeft mij geraakt.

De kerstperiode bestaat bij mij altijd uit etentjes en borrels met familie en vrienden en daar heb ik dan ook enorm van genoten. Vaak kreeg ik de vraag hoe ik mijn werk als wethouder ervaar. Steevast beantwoord ik die vraag met de volgende woorden: uitdagend, pittig en eervol. De uitdaging om het voor onze inwoners beter te doen: meer mensen aan passend werk, een adequate aanpak van armoede, preventieve aanpak t.a.v. gezondheid en daadwerkelijke integratie van statushouders. Het zijn opgaven die stuk voor stuk niet eenvoudig te realiseren zijn, maar wel een flinke persoonlijke uitdaging voor mij vormen. Pittig vind ik de bestuurlijke (regionale) afstemming en mijn onrustige gevoel om op korte termijn meer te willen bereiken. Eervol vind ik het om als vertegenwoordiger van onze gemeente mensen te mogen toespreken. Ik heb er elke dag plezier in, misschien vooral ook wel als het niet eenvoudig is. Eén van mijn voornemens is elke week een bericht te schrijven, waarmee ik laat zien wat ik doe en hoe ik dat ervaar.

Het jaar begon met een fijne nieuwjaarsbijeenkomst bij Schouwburg Amphion. Het college heeft veel mensen een gelukkig 2019 kunnen toewensen en onze burgemeester heeft op zijn mooie manier veel inwoners in het zonnetje gezet. Het lijkt erop dat we volgend jaar zullen moeten uitwijken naar een grotere ruimte, want niet iedereen had een zitplaats. Fijn om te merken hoe betrokken men is bij onze gemeente.

In de collegevergadering is afgelopen week een besluit genomen over de subsidie aan het Dierencentrum Achterhoek. Enige tijd geleden ben ik er op bezoek geweest en ik heb gezien hoe vrijwilligers en medewerkers onder de bezielende leiding van Ina Sämmang invulling geven aan het opvangen van zwerfdieren. Zieke en afhankelijke dieren herstellen en ontwikkelen zich naar dieren die geschikt zijn voor een nieuw thuis. Met de subsidie kunnen zij dit goede werk ook in het komende jaar weer doen.

We gingen naar de nieuwjaarsbijeenkomst in het Huis de Provincie in Arnhem. Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, sprak ons toe en ik heb met veel bekenden kunnen bijpraten en afspraken kunnen maken.

Deze week had ik ook een bedrijfsbezoek bij De Voorwerkers. Het is een sociale onderneming in assemblage en montage. Een techniekbedrijf dus, voor mensen die niet zomaar in elk bedrijf kunnen werken. De jobcoaching is essentieel en zo ingericht dat werknemers zich blijvend ontwikkelen. Er is afwisseling in werkzaamheden, doordat de werknemers verplicht rouleren.

Met de mensen van het dagelijks bestuur van Laborijn hebben we o.a. gesproken over de aanpak om meer mensen in de komende tijd van een bijstandsuitkering naar werk te begeleiden. Daarvoor gaan medewerkers van Laborijn actief in gesprek met mensen die al langer niet actief benaderd zijn om te kijken naar hun mogelijkheden voor werk. Ik ben ervan overtuigd dat dat leidt tot nieuwe kansen voor deze inwoners. In de Werkacademie helpen we mensen vooruit te kijken. Ook werkgevers in onze omgeving die niet makkelijk personeel kunnen vinden, gaan we op deze manier actiever bedienen.

Interessant was ook het gesprek met de regiomanager van het UWV. We werken aan een verbetering van de digitale weergave van de arbeidsmartktontwikkeling. Afzonderlijk is dat bij gemeenten en het UWV goed geregeld, maar in samenwerking met elkaar kan dat voor onze regio nog een stuk beter. Met een Salesmanager van Randstad HR Solutions sprak ik over een baanbrekende aanpak om meer te bereiken voor mensen die normaal gesproken niet eenvoudig aan werk komen. Ik vind het erg gezond om onze overheidsaanpak te versterken met de meer commerciële aanpak en expertise die er in de markt is.

Het is een goede gewoonte om ook met de wethouders van D66 uit de omgeving inhoudelijk af te stemmen. Afgelopen week namen we daar ook de tijd voor. We spraken over de inhoud van ons werk en over de politieke resultaten die we voor ogen hebben in onze afzonderlijke gemeenten en hoe het daarmee staat. Het is mooi dat de wethouders in Gelderland elkaar kennen en samen optrekken. Voor mij persoonlijk levert dat veel herkenning op en goede feedback.

Volgende week heb ik weer een volle en interessante agenda. Het bestuur van de GGD, afstemming met veel ambtenaren, een bijeenkomst in Duitsland, samenwerking van het Werkgeversservicepunt met De Graafschap en afstemming met de Dierenambulance. In mijn volgende weekbericht kom ik er op terug.