Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 december 2018

Verslag thema-avond ”Van nieuwkomer naar Nederlander”

Verslag van de avond ”Van nieuwkomer naar Nederlander” van 19 november 2018

Aanwezigen: tussen 30-40 mensen, w.o mensen van Vluchtelingenwerk, raadsleden diverse partijen, gemeente en onderwijs.

 

Thema: Met de nieuwe plannen die minister Koolmees (Sociale Zaken) bekend heeft gemaakt, krijgen gemeenten een hoofdrol in het zo snel mogelijk aan het werk krijgen en zo snel mogelijk integreren van nieuwkomers.

Wij hebben een debatavond georganiseerd om langs de vier thema’s: onderwijs, werk, wonen en gezondheid, ideeën op te doen om die hoofdrol van gemeenten ook daadwerkelijk in te vullen.

Hieronder volgen de meest genoemde ideeën

Onderwijs:

– Combinatie werken en taalonderwijs is de beste combinatie

– Differentiatie in uitstroomniveau: niet elke nieuwkomer is via een uniform traject naar een
uniform niveau te krijgen

– zorg voor een beroepsgericht onderwijs om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de
bestaande kennis en vaardigheden van nieuwkomers

– onderwijs gericht primair op de Nederlandse taal en in tweede instantie op het Engels

–  Zorg voor een langdurig aanbod (geënt op individuele trajecten) aan (taal)onderwijs

 

Werk:

– Zorg voor een maatje/coach die nieuwkomers helpen bij het zoeken naar werk en het
volgen van taalles zo veel mogelijk op de werkvloer

– Zorg ervoor dat de bureaucratie een dergelijke aanpak van individuele trajecten en het
maatjes/coach-principe niet in de weg staat

– Regel het maatje/coach traject via de gemeente, zodat de ‘vrije markt’ het niet weer verpest

– Zorg ervoor dat Nieuwkomers hun kennis en vaardigheden op een of andere manier
manifest (EVC traject bijvoorbeeld) maken zodat de aansluiting op de arbeidsmarkt
makkelijker wordt

– Maak werkgevers mede verantwoordelijk voor het slagen van deze aanpak maar laat ze
niet in de steek vanuit de gemeenten

– Zorg voor een goede combinatie met kinderopvang (met lage regelgeving)

– Zorg voor kwalitatief goede maatjes/coaches

 

Wonen:

– Ervaringen (Magic Mix) delen. Samen Doetinchem is een mooi voorbeeld

– Het leren van de taal en het deelnemen aan activiteiten is van groot belang anders
weliswaar een woning maar nog geïsoleerd.

– Zorgen voor trajecten van huis naar thuis

– Het hebben van een buddy is een voorwaarde voor succesvolle integratie

– Toeleiding naar werk is soms lastig in verband met de regelgeving (bureaucratie)

– Probeer via de kinderen ook de ouders te bewegen tot integreren in plaats van onder
dwang

 

Gezondheid

– Kijk wat er al gebeurt op het gebied van integreren en leer daarvan

– Probeer bij het uitwerken van een integratieprogramma maar zeker in gezondheidsbeleid
niet alleen door ‘westerse’ ogen te kijken. Pijnbeleving kan anders zijn en heb oog voor de
psychische problemen van nieuwkomers

– Bij binnenkomst al direct een gezondheidscheck

– Gemeente moet de publieke gezondheidszorg regelen

– PIP (persoonlijk Integratieplan) alle leefgebieden in kaart brengen en van daaruit werken,
cultuurdragers inzetten bij het uitwerken van nieuwe integratieprogramma