Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 oktober 2018

Woordvoering opnieuw vaststellen bestemmingsplan ziekenhuis

Op donderdag 27 september 2018 stond het punt ”bestemmingsplan ziekenhuis 2017 – opnieuw vaststellen” op de raadsagenda. De onderstaande woordvoering is door Jordy Mullink in de raad ingebracht:

Wij staan voor een goed en bereikbaar streekziekenhuis, en vinden het voor de gezondheidszorg in de regio van groot belang dat de bouw van het nieuwe ziekenhuis zo min mogelijk vertraging oploopt.

De vorige raad heeft besloten voor de locatie aan de A18 door het bestemmingsplan ‘’ziekenhuis – 2017” goed te keuren. Wij zijn van mening dat de voorliggende reparaties dit bestemmingsplan niet inhoudelijk wijzigen terwijl er wel verbeteringen worden ingebracht door onder andere het beter borgen van de ontsluiting van omwonenden, het beter beschermen van het gemeentelijke monument en het vastleggen van de parkeervoorziening.

Door het bestemmingsplan proactief te repareren worden onzekerheden weggenomen terwijl tegelijkertijd enige vertraging tot een minimum wordt beperkt. Daarom zien wij dan ook geen reden om dit gewijzigde bestemmingsplan niet te steunen.