Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 april 2018

Informateur: coalitie van CDA, VVD, CU-SGP, D66 en GL

Informateur Maria Martens (CDA) adviseert de coalitie van Doetinchem voor de periode 2018-2022 te laten bestaan uit de fracties van CDA, VVD, CU-SGP, D66 en GL. Deze coalitie zou bestaan uit 19 van de 31 zetels in de nieuwe gemeenteraad. Haar advies is verder te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen.

“De informateur heeft goed gekeken naar de uitslag van de verkiezingen. Partijen die stemmen gewonnen hebben, zijn essentiële partners in deze coalitie. Dat is goed nieuws voor de lokale democratie,” zegt Jorik Huizinga, fractievoorzitter van D66. “Bovendien is de samenwerking tussen de beoogd coalitiepartners in de afgelopen periode goed geweest. Er is in de afgelopen jaren veel gerealiseerd in de gemeente en daar kan nu een vervolg aan gegeven worden.”

CDA heeft veruit de meeste stemmen gekregen en VVD stabiliseerde ten opzichte van de vorige verkiezingen. D66, GL en CU-SGP hebben bij de verkiezingen op 21 maart winst geboekt. De partijen zijn samen goed voor een zeer ruime meerderheid van de stemmen.

D66 heeft in gesprek met de informateur zes kernthema’s genoemd, die van belang zijn voor de nieuwe raadsperiode. Twee daarvan kenmerken de richting van het bestuur in Doetinchem: krachtige en vitale samenleving en intensiveren van de regionale samenwerking. Dit beleid is reeds ingezet met de Agenda voor de Toekomst, maar krijgt wat D66 betreft een stevig vervolg in de komende periode.

D66 heeft een coalitieakkoord op hoofdlijnen voorgesteld. Zo’n akkoord legt vooraf geen partijen aan banden, maar biedt ruimte voor alle raadsleden om wezenlijke punten in te brengen. Het biedt optimale ruimte voor partijen die zich niet in de coalitie vertegenwoordigd weten.

De fractie van D66 in Doetinchem staat voor een constructieve samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad. De contacten met andere raadsleden zijn goed en wij zullen erin investeren om die contacten verder te verdiepen en versterken.

Zie hier de inbreng van D66 bij het gesprek met de informateur.