Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 maart 2018

Duidingsdebat

Na de installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden, vond in de raadzaal vanavond het duidingsdebat plaats. Door de fractievoorzitters van de verschillende partijen werd een visie gegeven op de uitkomsten van de verkiezingen en de betekenis voor de komende tijd. Jorik Huizinga bracht namens de fractie van D66 onderstaande in.

Kijk hier naar de video.

D66 is terug in de gemeenteraad! En hoe! Onze partij heeft in de laatste jaren bij elke verkiezing meer stemmen gekregen. Van 1 zetel naar 2 in 2006, naar 3 in 2014 en nu naar 4. De kiezer heeft zich in toenemende mate uitgesproken voor de sociaalliberale, progressieve koers van D66. Onze politieke visie wordt gedragen en de kiezer wil dat wij een cruciale rol hebben in de raad.

In de komende periode gaat het echter niet om D66. Belangrijker is dat de coalitiepartijen door de kiezer beloond zijn met meer stemmen, terwijl de oppositie stemmen en zetels verloor. Dat is vrij uitzonderlijk. Het lijkt wel een politieke regel dat de oppositie bij verkiezingen wint ten opzichte van de coalitie. In de meeste gemeenten kreeg de coalitie dan ook minder stemmen. Ook in de Achterhoek was dat zo, behalve in Winterswijk en Doetinchem. Daar won de coalitie.

In Doetinchem zijn 27 van de 31 zetels naar landelijke partijen gegaan, terwijl aan de verkiezingen 5 lokale partijen meededen. D66 interpreteert deze uitkomst als wens van Doetinchemmers om vooral over de gemeentegrenzen heen te blijven kijken. Dat is wat ons betreft dan ook één van de belangrijke opdrachten voor de komende periode: verbindingen in en buiten de regio versterken en verder uitbouwen.

Hoe kan het nu dat de kiezer juist de coalitiepartijen heeft beloond? D66 heeft daar drie verklaringen voor.

1. De Agenda voor de Toekomst

In 2014 waren er grote uitdagingen, vooral op het gebied van een veranderende rol van de overheid, op het gebied van het sociale domein en ten aanzien van de financiële crisis. De veranderagenda bleek een door raad en het college goed gedragen en richtinggevend document. De koers die bij de start van de raadsperiode in de Agenda voor de Toekomst werd bepaald, bleek vier jaar lang een sterk richtinggevend kader, waarvan de resultaten gerealiseerd zijn.

2. Centrumgemeente Doetinchem

De bestuurlijke rol van Doetinchem in de regio Achterhoek wordt steeds belangrijker. Aan een toenemend aantal thema’s werken we samen met andere gemeenten. Ook in die gemeenten zien we zetelwinst bij CDA, VVD, GroenLinks en D66. In totaal hebben deze partijen 8 zetels meer. Er zijn in de Achterhoekse gemeenten minder zetels voor PvdA, SP en lokale partijen. Wanneer wij gebruik maken van onze politieke partners in de regio en in de provincie, dan kunnen we de regionale samenwerking versnellen en optimaliseren, zo is de visie van D66.

3. Collegiaal bestuur

Verkiezingen gaan niet alleen over cijfers. Belangrijker nog zijn de mensen. De bestuurscultuur was vier jaar geleden een belangrijk aandachtspunt. De andere visie op het samenspel tussen inwoners en gemeente, maakte dat de rol van het college en de gemeenteraad moest veranderen. D66 heeft deel uitgemaakt van een professioneel college, waarin collegiaal bestuurd werd. De rol van de gemeenteraad is geoptimaliseerd, doordat portefeuillehouders de raad vooraf en achteraf expliciet betrokken bij de koers. De raad ging meer sturen. Wat D66 betreft zitten wij midden in dit veranderingsproces en wij zijn van mening dat dit verder voltooid moet worden in de komende jaren.

 

Een mooie periode ligt voor ons. Maar het wordt ook een periode met flinke uitdagingen. Vraagstukken die vragen om een gemeentebestuur dat niet op de winkel past, maar de schouders zet onder een vooruitstrevende, duurzame verandering.

Het mag duidelijk zijn. Voor D66 geldt dat wij graag onze plannen willen realiseren in samenwerking met partners die ruimte bieden aan de samenleving. We gaan uit van het feit dat je samenleven niet alleen doet, maar staan voor een open gemeente, waarin mensen gelijke kansen krijgen. Met een flinke dosis ‘Doen!’ willen wij het voor elkaar krijgen.