Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 december 2016

Toekomstbestendig cultuurklimaat

Schouwburg Amphion, de Gruitpoort en de muziekschool hebben gezamenlijk gewerkt aan een businesscase voor de toekomst van net cultuurbedrijf. Het is niet gelukt tot een toekomstbestendig plan te komen. D66 is van mening dat de gemeenteraad nu de regie moet nemen om te komen tot een toekomstbestendig cultuurklimaat.

Fractievoorzitter Moïze de Chateleux sprak tijdens de gemeenteraad op 22 december de volgende zienswijze uit.

“Bij de kerntakendiscussie is gekozen voor scenario 3. De pogingen van muziekschool; Amphion en Gruitpoort om te komen tot 1 business case zijn gestrand. En wat nu? Weer een nieuwe opdracht voor onderzoek? Wat D66 betreft niet. Besturen is verantwoordelijkheid nemen en indien noodzakelijk doorpakken.
Wij kiezen er voor dat de gemeente de regie neemt en met een voorstel richting raad komt. Niet weer tijd verliezen aan onderzoeken.
Je kan je ook afvragen hoe het komt dat de samenwerking is mislukt. Bij D66 komt de indruk boven dat wel heel erg vanuit de 3 bestaande zuilen is gedacht. Ontzuiling had wellicht het proces vlot kunnen trekken. D66 kiest er voor om tot 1 cultuurbedrijf te komen met 3 afdelingen. En dan niet zoals in scenario 4 met een termijn van minimaal 10 jaar. Wij willen dit in 5 jaar gerealiseerd zien.
Er wordt gesproken over een donderwolk aan frictiekosten de bedragen zijn gigantisch, maar wij denken dat ook hier van uit de zuilen is gedacht en de frictiekosten veel lager kunnen. Bv hoe kan het dat wij in de rapporten nergens tegen dat de mogelijkheid is onderzocht vaste mensen van de muziekschool bij Amphion of Gruitpoort in te zetten ipv zzpers daar. Er is toch ook het regionaal sectorplan Achterhoek dat hierbij een rol kan spelen? Je kan bewust op mobiliteit personeel sturen, is de mogelijkheid een bonus mee te geven om de frictiekosten te drukken? enz Maar dan moet je wel willen en keuzes durven maken. Bij D66 is de indruk wel sterk boven gekomen dat met name Gruitpoort en Amphion heel erg hebben gedacht van uit de positie wij niet laat maar aan ons voorbij gaan . En nu is de tijd voorbij geen extra tijd meer nu moet de gemeente regie nemen, keuzes maken en uitvoeren.
Bij het proces vragen wij college de mogelijkheid te onderzoeken om over 1 jaar te komen tot 1 gemeenschappelijk toezicht orgaan. Oude spreuk is immers je moet de trap van bovenaf afstoffen.
Ook vragen wij om een visie inzake fusie organisatievorm.
Kunst en cultuur zijn voor D66 bijzonder belangrijke onderwerpen. Om een goed kunst en cultuurklimaat in stand te kunnen houden zijn de ingrepen die nu voor staan noodzakelijk. Het mag niet gaan om gebouwen of organisaties maar om maatschappelijke functies, die ingevuld worden van uit 1 organisatie.
Wij vrezen dat bij voortgaan op de huidige weg veel verloren zal gaan en dat mogen we niet laten gebeuren. Wij wensen het college veel kracht bij het komend proces.”